ปฏิทิน 150 ปี ปฏิทินจันทรคติ ปฏิทินสุริยคติ
เมล ID      รหัสผ่าน    
หากไม่ได้เป็นสมาชิก  ลงทะเบียน
ดูดวง ทำนายชะตาชีวิต    ดูดวงกับหมอ    ปฎิทินมงคล    หวย เลขเด็ด สมัครสมาชิก ThaiORC.com รับสิทธิ์ดูดวงออนไลน์ฟรี
ดูดวงส่วนตัวกับหมอดูดัง คุยสดกับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน โทร.1900-111-119
ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก ค้นหาชื่อมงคล ชื่อเสริมดวงได้มากกว่า 30,000 ชื่อ

ปฏิทินจันทรคติไทย ปีมะแม (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559)

สัปตศก อธิกมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

พุทธศักราช (พ.ศ.) 2558  คริสตศักราช (ค.ศ.) 2015  มหาศักราช (ม.ศ.) 1936  จุลศักราช (จ.ศ.) 1377  รัตนโกสนทรศก (ร.ศ.) 234 ปฏิทินปีก่อนหน้า ปฏิทินปีถัดไป
ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ
วาร (วัน)4335ยาม (เวลา)5541
วุธวาร
(วันพุธ)
ภุมวาร
(วันอังคาร)
ภุมวาร
(วันอังคาร)
ชีววาร
(วันพฤหัสบดี)
(12.01น. - 13.30น.
00.01น. - 01.30น.)
(12.01น. - 13.30น.
00.01น. - 01.30น.)
(10.31น. - 12.00น.
22.31น. - 24.00น.)
(06.01น. - 07.30น.
18.01น. - 19.30น.)
วันที่เมษายน
2558
พฤษภาคม
2558
มิถุนายน
2558
กรกฎาคม
2558
สิงหาคม
2558
กันยายน
2558
ตุลาคม
2558
พฤศจิกายน
2558
ธันวาคม
2558
มกราคม
2559
กุมภาพันธ์
2559
มีนาคม
2559
ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร
14 13 56 14 62 15 74 1 87 2 883 3 95 4 101 5 113 6 126 7 12 9 23 8 3
25 14 57 15 63 1 75 2 81 3 884 4 96 5 102 6 114 7 127 8 13 10 24 9 3
36 15 51 1 64 2 76 3 82 4 885 5 97 6 103 7 115 8 121 9 14 11 25 10 3
47 1 52 2 65 3 77 4 83 5 886 6 91 7 104 8 116 9 122 10 15 12 26 11 3
51 2 53 3 66 4 71 5 84 6 887 7 92 8 105 9 117 10 123 11 16 13 27 12 3
62 3 54 4 67 5 72 6 85 7 881 8 93 9 106 10 111 11 124 12 17 14 21 13 3
73 4 55 5 61 6 73 7 86 8 882 9 94 10 107 11 112 12 125 13 11 15 22 14 3
84 5 56 6 62 7 74 8 87 9 883 10 95 11 101 12 113 13 126 14 12 1 33 1 4
95 6 57 7 63 8 75 9 81 10 884 11 96 12 102 13 114 14 127 1 23 2 34 2 4
106 7 51 8 64 9 76 10 82 11 885 12 97 13 103 14 115 15 121 2 24 3 35 3 4
117 8 52 9 65 10 77 11 83 12 886 13 91 14 104 1 126 1 12 3 25 4 36 4 4
121 9 53 10 66 11 71 12 84 13 887 14 92 15 105 2 127 2 13 4 26 5 37 5 4
132 10 54 11 67 12 72 13 85 14 881 1 103 1 116 3 121 3 14 5 27 6 31 6 4
143 11 55 12 61 13 73 14 86 15 882 2 104 2 117 4 122 4 15 6 21 7 32 7 4
154 12 56 13 62 14 74 15 87 1 93 3 105 3 111 5 123 5 16 7 22 8 33 8 4
165 13 57 14 63 1 85 1 881 2 94 4 106 4 112 6 124 6 17 8 23 9 34 9 4
176 14 51 15 64 2 86 2 882 3 95 5 107 5 113 7 125 7 11 9 24 10 35 10 4
187 1 62 1 75 3 87 3 883 4 96 6 101 6 114 8 126 8 12 10 25 11 36 11 4
191 2 63 2 76 4 81 4 884 5 97 7 102 7 115 9 127 9 13 11 26 12 37 12 4
202 3 64 3 77 5 82 5 885 6 91 8 103 8 116 10 121 10 14 12 27 13 31 13 4
213 4 65 4 71 6 83 6 886 7 92 9 104 9 117 11 122 11 15 13 21 14 32 14 4
224 5 66 5 72 7 84 7 887 8 93 10 105 10 111 12 123 12 16 14 22 15 33 15 4
235 6 67 6 73 8 85 8 881 9 94 11 106 11 112 13 124 13 17 15 23 1 34 1 4
246 7 61 7 74 9 86 9 882 10 95 12 107 12 113 14 125 14 11 1 24 2 35 2 4
257 8 62 8 75 10 87 10 883 11 96 13 101 13 114 15 126 15 12 2 25 3 36 3 4
261 9 63 9 76 11 81 11 884 12 97 14 102 14 115 1 127 1 13 3 26 4 37 4 4
272 10 64 10 77 12 82 12 885 13 91 15 103 15 116 2 121 2 14 4 27 5 31 5 4
283 11 65 11 71 13 83 13 886 14 92 1 104 1 117 3 122 3 15 5 21 6 32 6 4
294 12 66 12 72 14 84 14 887 15 93 2 105 2 111 4 123 4 16 6 22 7 33 7 4
305 13 67 13 73 15 85 15 881 1 94 3 106 3 112 5 124 5 17 7 2       4 8 4
31       1 14 7       6 1 882 2 9       7 4 11       5 6 11 8 2       5 9 4
= วันทั้ง 7 ในสัปดาห์ คือ อาทิตย์ (1), จันทร์ (2), อังคาร (3), พุธ (4), พฤหัสบดี (5), ศุกร์ (6), เสาร์ (7)   = ขึ้น-ค่ำ   = แรม-ค่ำ   = เดือนไทย ใน 1 ปีมี 12- 13 เดือน คือ เดือนอ้าย (1), เดือนยี่ (2), เดือนสาม (3), เดือนสี่ (4), เดือนห้า (5), เดือนหก (6), เดือนเจ็ด (7), เดือนแปด (8), เดือนแปดหลัง (88), เดือนเก้า (9), เดือนสิบ (10), เดือนสิบเอ็ด (11), เดือนสิบสอง (12)

ความหมายของคำในปฏิทิน

 • ปกติมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เป็นปกติ 12 เดือน คือไม่มีเดือนแปดสองหน
 • ปกติวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 เป็นปกติ คือมี 29 วัน
 • อธิกมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่มีเดือนแปดสองหน คือมีเดือนแปด (88) เพิ่มมาอีก 1 เดือน รวมเป็น 13 เดือน เป็นการทดให้เดือนทางจันทรคติกับสุริยคติมีความสมดุลกัน
 • อธิกวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 ซึ่งเป็นเดือนขาด มีวันเพิ่มอีก 1 วัน เป็น 30 วัน คือมีข้างขึ้น 15 วัน และข้างแรม 15 วัน
 • อธิกสุรทิน หมายถึง ปีทางสุริยคติ ที่เพิ่มวันในเดือนกุมภาพันธ์อีก 1 วัน เป็น 29 วัน
 • กาลโยคประจำปีมะแม (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559)

  วาร (วัน) กาลโยค
  วันธงชัย วันพุธ (๔)
  วันอธิบดี วันอังคาร (๓)
  วันอุบาทว์ วันอังคาร (๓)
  วันโลกาวินาศ วันพฤหัสบดี (๕)
  ยาม (เวลา) กาลโยค
  ยามธงชัย เวลา 12.01น. - 13.30น. และ 00.01น. - 01.30น. (๕)
  ยามอธิบดี เวลา 12.01น. - 13.30น. และ 00.01น. - 01.30น. (๕)
  ยามอุบาทว์ เวลา 10.31น. - 12.00น. และ 22.31น. - 24.00น. (๔)
  ยามโลกาวินาศ เวลา 06.01น. - 07.30น. และ 18.01น. - 19.30น. (๑)

  ความหมายตามคัมภีร์กาลโยค

 • ธงชัย หมายถึง ชัยชนะ
 • อธิบดี หมายถึง ความเป็นใหญ่
 • อุบาทว์ หมายถึง อัปมงคล ชั่วร้าย
 • โลกาวินาศ หมายถึง อันตราย ความสูญสิ้น
 • ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะพยายามหลีกเลี่ยง อุบาทว์ โลกาวินาศ และจะพยายามหา ธงชัย อธิบดี ให้ได้มากที่สุด เพราะธงชัย และอธิบดี ให้ความหมายในทางดี แต่อุบาทว์ และโลกาวินาศ ให้ความหมายในทางเลวร้าย
  ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกาลโยคเพิ่มเติม และค้นหาว่าช่วงเวลาใดดี ช่วงเวลาใดร้าย วัน ยาม ฤกษ์ ราศี ดิถี ที่เป็นธงชัย อธิบดี อุบาทว์ และโลกาวินาศของแต่ละปีได้จาก ตำราดูกาลโยคประจำปี
  ลงทะเบียนสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิ์ดูดวงฟรีตลอดปี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะสมาชิกเช่นคุณเท่านั้น
  สมัครสมาชิก ThaiORC.com
  1900-111-119  ดูดวงส่วนตัวกับนักพยากรณ์ระดับมืออาชีพ คุยสดกับหมอดูดัง ถามตอบได้ทุกปัญหา ทั้งเรื่องความรัก การงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ
  1900-111-157  เบอร์เดียวที่อาจทำให้คุณมีโชค รวยแบบไม่ทันตั้งตัว รวมเลขเด็ดมหาเศรษฐีงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
  ดูดวงออนไลน์
  พิสูจน์ความแม่นยำของคำทำนายด้วยตัวท่านเอง กับสุดยอดตำราพยากรณ์มากมายที่ไทยโออาร์ซีดอทคอม
  โอเรกุรัม ทำนายไพ่ยิปซี ทำนายฝัน
  เสี่ยงเซียมซี ทำนายชื่อ ทำนายพระเคราะห์
  นับอายุอัฏฐเคราะห์ ทำนายเนื้อคู่ ทำนายเศษฯ
  ดูองค์กำเนิดหญิง ดวงสมพงษ์ธาตุ โชคชะตาฉัตรสามชั้น
  ดูองค์กำเนิดชาย ดวงสมพงษ์คู่ โชคชะตามโนมัย
  เทพจรประจำกาย โชคเคราะห์ประจำปี โชคชะตาสิบสองราศี
  ฤกษ์เดินเรือ นับยามสามตา ทำนายกราฟชีวิต
  ดูดวงทางโทรศัพท์กับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน พบนักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ที่คุณเชื่อถือ มาดูดวงสดแบบส่วนตัวให้คุณทั้งเรื่องความรัก เนื้อคู่ การงาน และการเงิน
  Social Network
   ติดตามเราบน facebook
   ติดตามเราผ่าน Twitter
  ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก ดูชื่อมงคล ชื่อเสริมดวงตามวันเกิด
  ดูดวงหน้าแรก | ดูดวงรายวัน | ดูฤกษ์ยาม | นิมิตเคล็ดลาง | ฮวงจุ้ย | โหงวเฮ้ง | ตั้งชื่อลูก | อ่านใจทายนิสัย | ปฏิทิน 100 ปี | คาถาเสริมสิริมงคล | หวย เลขเด็ด
  Copyright © 2008-2023 ThaiORC.com | ThaiORACLE.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net