ปฏิทิน 150 ปี ปฏิทินจันทรคติ ปฏิทินสุริยคติ
เมล ID      รหัสผ่าน    
หากไม่ได้เป็นสมาชิก  ลงทะเบียน
ดูดวง ทำนายชะตาชีวิต    ดูดวงกับหมอ    ปฎิทินมงคล    หวย เลขเด็ด สมัครสมาชิก ThaiORC.com รับสิทธิ์ดูดวงออนไลน์ฟรี
ดูดวงส่วนตัวกับหมอดูดัง คุยสดกับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน โทร.1900-111-119
ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก ค้นหาชื่อมงคล ชื่อเสริมดวงได้มากกว่า 30,000 ชื่อ

ปฏิทินจันทรคติไทย ปีมะเมีย (เมษายน 2557 - มีนาคม 2558)

ฉศก ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

พุทธศักราช (พ.ศ.) 2557  คริสตศักราช (ค.ศ.) 2014  มหาศักราช (ม.ศ.) 1935  จุลศักราช (จ.ศ.) 1376  รัตนโกสนทรศก (ร.ศ.) 233 ปฏิทินปีก่อนหน้า ปฏิทินปีถัดไป
ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ
วาร (วัน)1274ยาม (เวลา)3428
อาทิจวาร
(วันอาทิตย์)
จันทรวาร
(วันจันทร์)
โสรวาร
(วันเสาร์)
วุธวาร
(วันพุธ)
(09.01น. - 10.30น.
21.01น. - 22.30น.)
(10.31น. - 12.00น.
22.31น. - 24.00น.)
(07.31น. - 09.00น.
19.31น. - 21.00น.)
(16.31น. - 18.00น.
04.31น. - 06.00น.)
วันที่เมษายน
2557
พฤษภาคม
2557
มิถุนายน
2557
กรกฎาคม
2557
สิงหาคม
2557
กันยายน
2557
ตุลาคม
2557
พฤศจิกายน
2557
ธันวาคม
2557
มกราคม
2558
กุมภาพันธ์
2558
มีนาคม
2558
ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร
13 2 55 3 61 4 73 5 86 6 92 8 104 8 117 10 122 10 15 12 21 13 31 12 4
24 3 56 4 62 5 74 6 87 7 93 9 105 9 111 11 123 11 16 13 22 14 32 13 4
35 4 57 5 63 6 75 7 81 8 94 10 106 10 112 12 124 12 17 14 23 15 33 14 4
46 5 51 6 64 7 76 8 82 9 95 11 107 11 113 13 125 13 11 15 24 1 34 15 4
57 6 52 7 65 8 77 9 83 10 96 12 101 12 114 14 126 14 12 1 25 2 35 1 4
61 7 53 8 66 9 71 10 84 11 97 13 102 13 115 15 127 15 13 2 26 3 36 2 4
72 8 54 9 67 10 72 11 85 12 91 14 103 14 116 1 121 1 14 3 27 4 37 3 4
83 9 55 10 61 11 73 12 86 13 92 15 104 15 117 2 122 2 15 4 21 5 31 4 4
94 10 56 11 62 12 74 13 87 14 93 1 105 1 111 3 123 3 16 5 22 6 32 5 4
105 11 57 12 63 13 75 14 81 15 94 2 106 2 112 4 124 4 17 6 23 7 33 6 4
116 12 51 13 64 14 76 15 82 1 95 3 107 3 113 5 125 5 11 7 24 8 34 7 4
127 13 52 14 65 15 77 1 83 2 96 4 101 4 114 6 126 6 12 8 25 9 35 8 4
131 14 53 15 66 1 71 2 84 3 97 5 102 5 115 7 127 7 13 9 26 10 36 9 4
142 15 54 1 67 2 72 3 85 4 91 6 103 6 116 8 121 8 14 10 27 11 37 10 4
153 1 55 2 61 3 73 4 86 5 92 7 104 7 117 9 122 9 15 11 21 12 31 11 4
164 2 56 3 62 4 74 5 87 6 93 8 105 8 111 10 123 10 16 12 22 13 32 12 4
175 3 57 4 63 5 75 6 81 7 94 9 106 9 112 11 124 11 17 13 23 14 33 13 4
186 4 51 5 64 6 76 7 82 8 95 10 107 10 113 12 125 12 11 14 24 1 44 14 4
197 5 52 6 65 7 77 8 83 9 96 11 101 11 114 13 126 13 12 15 25 2 45 15 4
201 6 53 7 66 8 71 9 84 10 97 12 102 12 115 14 127 14 13 1 36 3 46 1 5
212 7 54 8 67 9 72 10 85 11 91 13 103 13 116 15 121 1 24 2 37 4 47 2 5
223 8 55 9 61 10 73 11 86 12 92 14 104 14 117 1 12 2 25 3 31 5 41 3 5
234 9 56 10 62 11 74 12 87 13 93 15 105 1 121 2 13 3 26 4 32 6 42 4 5
245 10 57 11 63 12 75 13 81 14 94 1 116 2 122 3 14 4 27 5 33 7 43 5 5
256 11 51 12 64 13 76 14 82 1 105 2 117 3 123 4 15 5 21 6 34 8 44 6 5
267 12 52 13 65 14 77 15 83 2 106 3 111 4 124 5 16 6 22 7 35 9 45 7 5
271 13 53 14 66 1 81 1 94 3 107 4 112 5 125 6 17 7 23 8 36 10 46 8 5
282 14 54 15 67 2 82 2 95 4 101 5 113 6 126 7 11 8 24 9 37 11 47 9 5
293 1 65 1 71 3 83 3 96 5 102 6 114 7 127 8 12 9 25 10 3       1 10 5
304 2 66 2 72 4 84 4 97 6 103 7 115 8 121 9 13 10 26 11 3       2 11 5
31       7 3 7       5 5 91 7 10       6 9 12       4 11 27 12 3       3 12 5
= วันทั้ง 7 ในสัปดาห์ คือ อาทิตย์ (1), จันทร์ (2), อังคาร (3), พุธ (4), พฤหัสบดี (5), ศุกร์ (6), เสาร์ (7)   = ขึ้น-ค่ำ   = แรม-ค่ำ   = เดือนไทย ใน 1 ปีมี 12- 13 เดือน คือ เดือนอ้าย (1), เดือนยี่ (2), เดือนสาม (3), เดือนสี่ (4), เดือนห้า (5), เดือนหก (6), เดือนเจ็ด (7), เดือนแปด (8), เดือนแปดหลัง (88), เดือนเก้า (9), เดือนสิบ (10), เดือนสิบเอ็ด (11), เดือนสิบสอง (12)

ความหมายของคำในปฏิทิน

 • ปกติมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เป็นปกติ 12 เดือน คือไม่มีเดือนแปดสองหน
 • ปกติวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 เป็นปกติ คือมี 29 วัน
 • อธิกมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่มีเดือนแปดสองหน คือมีเดือนแปด (88) เพิ่มมาอีก 1 เดือน รวมเป็น 13 เดือน เป็นการทดให้เดือนทางจันทรคติกับสุริยคติมีความสมดุลกัน
 • อธิกวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 ซึ่งเป็นเดือนขาด มีวันเพิ่มอีก 1 วัน เป็น 30 วัน คือมีข้างขึ้น 15 วัน และข้างแรม 15 วัน
 • อธิกสุรทิน หมายถึง ปีทางสุริยคติ ที่เพิ่มวันในเดือนกุมภาพันธ์อีก 1 วัน เป็น 29 วัน
 • กาลโยคประจำปีมะเมีย (เมษายน 2557 - มีนาคม 2558)

  วาร (วัน) กาลโยค
  วันธงชัย วันอาทิตย์ (๑)
  วันอธิบดี วันจันทร์ (๒)
  วันอุบาทว์ วันเสาร์ (๗)
  วันโลกาวินาศ วันพุธ (๔)
  ยาม (เวลา) กาลโยค
  ยามธงชัย เวลา 09.01น. - 10.30น. และ 21.01น. - 22.30น. (๓)
  ยามอธิบดี เวลา 10.31น. - 12.00น. และ 22.31น. - 24.00น. (๔)
  ยามอุบาทว์ เวลา 07.31น. - 09.00น. และ 19.31น. - 21.00น. (๒)
  ยามโลกาวินาศ เวลา 16.31น. - 18.00น. และ 04.31น. - 06.00น. (๘)

  ความหมายตามคัมภีร์กาลโยค

 • ธงชัย หมายถึง ชัยชนะ
 • อธิบดี หมายถึง ความเป็นใหญ่
 • อุบาทว์ หมายถึง อัปมงคล ชั่วร้าย
 • โลกาวินาศ หมายถึง อันตราย ความสูญสิ้น
 • ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะพยายามหลีกเลี่ยง อุบาทว์ โลกาวินาศ และจะพยายามหา ธงชัย อธิบดี ให้ได้มากที่สุด เพราะธงชัย และอธิบดี ให้ความหมายในทางดี แต่อุบาทว์ และโลกาวินาศ ให้ความหมายในทางเลวร้าย
  ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกาลโยคเพิ่มเติม และค้นหาว่าช่วงเวลาใดดี ช่วงเวลาใดร้าย วัน ยาม ฤกษ์ ราศี ดิถี ที่เป็นธงชัย อธิบดี อุบาทว์ และโลกาวินาศของแต่ละปีได้จาก ตำราดูกาลโยคประจำปี
  ลงทะเบียนสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิ์ดูดวงฟรีตลอดปี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะสมาชิกเช่นคุณเท่านั้น
  สมัครสมาชิก ThaiORC.com
  1900-111-119  ดูดวงส่วนตัวกับนักพยากรณ์ระดับมืออาชีพ คุยสดกับหมอดูดัง ถามตอบได้ทุกปัญหา ทั้งเรื่องความรัก การงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ
  1900-111-157  เบอร์เดียวที่อาจทำให้คุณมีโชค รวยแบบไม่ทันตั้งตัว รวมเลขเด็ดมหาเศรษฐีงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
  ดูดวงออนไลน์
  พิสูจน์ความแม่นยำของคำทำนายด้วยตัวท่านเอง กับสุดยอดตำราพยากรณ์มากมายที่ไทยโออาร์ซีดอทคอม
  โอเรกุรัม ทำนายไพ่ยิปซี ทำนายฝัน
  เสี่ยงเซียมซี ทำนายชื่อ ทำนายพระเคราะห์
  นับอายุอัฏฐเคราะห์ ทำนายเนื้อคู่ ทำนายเศษฯ
  ดูองค์กำเนิดหญิง ดวงสมพงษ์ธาตุ โชคชะตาฉัตรสามชั้น
  ดูองค์กำเนิดชาย ดวงสมพงษ์คู่ โชคชะตามโนมัย
  เทพจรประจำกาย โชคเคราะห์ประจำปี โชคชะตาสิบสองราศี
  ฤกษ์เดินเรือ นับยามสามตา ทำนายกราฟชีวิต
  ดูดวงทางโทรศัพท์กับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน พบนักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ที่คุณเชื่อถือ มาดูดวงสดแบบส่วนตัวให้คุณทั้งเรื่องความรัก เนื้อคู่ การงาน และการเงิน
  Social Network
   ติดตามเราบน facebook
   ติดตามเราผ่าน Twitter
  ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก ดูชื่อมงคล ชื่อเสริมดวงตามวันเกิด
  ดูดวงหน้าแรก | ดูดวงรายวัน | ดูฤกษ์ยาม | นิมิตเคล็ดลาง | ฮวงจุ้ย | โหงวเฮ้ง | ตั้งชื่อลูก | อ่านใจทายนิสัย | ปฏิทิน 100 ปี | คาถาเสริมสิริมงคล | หวย เลขเด็ด
  Copyright © 2008-2023 ThaiORC.com | ThaiORACLE.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net