ปฏิทิน 150 ปี ปฏิทินจันทรคติ ปฏิทินสุริยคติ
เมล ID      รหัสผ่าน    
หากไม่ได้เป็นสมาชิก  ลงทะเบียน
ดูดวง ทำนายชะตาชีวิต    ดูดวงกับหมอ    ปฎิทินมงคล    หวย เลขเด็ด สมัครสมาชิก ThaiORC.com รับสิทธิ์ดูดวงออนไลน์ฟรี
ดูดวงส่วนตัวกับหมอดูดัง คุยสดกับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน โทร.1900-111-119
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิ์ดูดวงฟรีตลอดปี

ปฏิทินจันทรคติไทย ปีขาล (เมษายน 2529 - มีนาคม 2530)

อัฐศก ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

พุทธศักราช (พ.ศ.) 2529  คริสตศักราช (ค.ศ.) 1986  มหาศักราช (ม.ศ.) 1907  จุลศักราช (จ.ศ.) 1348  รัตนโกสนทรศก (ร.ศ.) 205 ปฏิทินปีก่อนหน้า ปฏิทินปีถัดไป
ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ
วาร (วัน)1274ยาม (เวลา)3824
อาทิจวาร
(วันอาทิตย์)
จันทรวาร
(วันจันทร์)
โสรวาร
(วันเสาร์)
วุธวาร
(วันพุธ)
(09.01น. - 10.30น.
21.01น. - 22.30น.)
(16.31น. - 18.00น.
04.31น. - 06.00น.)
(07.31น. - 09.00น.
19.31น. - 21.00น.)
(10.31น. - 12.00น.
22.31น. - 24.00น.)
วันที่เมษายน
2529
พฤษภาคม
2529
มิถุนายน
2529
กรกฎาคม
2529
สิงหาคม
2529
กันยายน
2529
ตุลาคม
2529
พฤศจิกายน
2529
ธันวาคม
2529
มกราคม
2530
กุมภาพันธ์
2530
มีนาคม
2530
ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร
13 8 45 8 51 10 63 10 76 12 82 13 94 14 107 1 122 1 15 3 21 4 31 3 4
24 9 46 9 52 11 64 11 77 13 83 14 95 15 101 2 123 2 16 4 22 5 32 4 4
35 10 47 10 53 12 65 12 71 14 84 1 106 1 112 3 124 3 17 5 23 6 33 5 4
46 11 41 11 54 13 66 13 72 15 85 2 107 2 113 4 125 4 11 6 24 7 34 6 4
57 12 42 12 55 14 67 14 73 1 96 3 101 3 114 5 126 5 12 7 25 8 35 7 4
61 13 43 13 56 15 61 1 84 2 97 4 102 4 115 6 127 6 13 8 26 9 36 8 4
72 14 44 14 57 1 72 2 85 3 91 5 103 5 116 7 121 7 14 9 27 10 37 9 4
83 15 45 1 61 2 73 3 86 4 92 6 104 6 117 8 122 8 15 10 21 11 31 10 4
94 1 56 2 62 3 74 4 87 5 93 7 105 7 111 9 123 9 16 11 22 12 32 11 4
105 2 57 3 63 4 75 5 81 6 94 8 106 8 112 10 124 10 17 12 23 13 33 12 4
116 3 51 4 64 5 76 6 82 7 95 9 107 9 113 11 125 11 11 13 24 14 34 13 4
127 4 52 5 65 6 77 7 83 8 96 10 101 10 114 12 126 12 12 14 25 15 35 14 4
131 5 53 6 66 7 71 8 84 9 97 11 102 11 115 13 127 13 13 15 26 1 36 15 4
142 6 54 7 67 8 72 9 85 10 91 12 103 12 116 14 121 14 14 1 27 2 37 1 4
153 7 55 8 61 9 73 10 86 11 92 13 104 13 117 15 122 15 15 2 21 3 31 2 4
164 8 56 9 62 10 74 11 87 12 93 14 105 14 111 1 123 1 16 3 22 4 32 3 4
175 9 57 10 63 11 75 12 81 13 94 15 106 15 112 2 124 2 17 4 23 5 33 4 4
186 10 51 11 64 12 76 13 82 14 95 1 107 1 113 3 125 3 11 5 24 6 34 5 4
197 11 52 12 65 13 77 14 83 15 96 2 101 2 114 4 126 4 12 6 25 7 35 6 4
201 12 53 13 66 14 71 15 84 1 97 3 102 3 115 5 127 5 13 7 26 8 36 7 4
212 13 54 14 67 15 72 1 85 2 91 4 103 4 116 6 121 6 14 8 27 9 37 8 4
223 14 55 15 61 1 73 2 86 3 92 5 104 5 117 7 122 7 15 9 21 10 31 9 4
234 15 56 1 62 2 74 3 87 4 93 6 105 6 111 8 123 8 16 10 22 11 32 10 4
245 1 57 2 63 3 75 4 81 5 94 7 106 7 112 9 124 9 17 11 23 12 33 11 4
256 2 51 3 64 4 76 5 82 6 95 8 107 8 113 10 125 10 11 12 24 13 34 12 4
267 3 52 4 65 5 77 6 83 7 96 9 101 9 114 11 126 11 12 13 25 14 35 13 4
271 4 53 5 66 6 71 7 84 8 97 10 102 10 115 12 127 12 13 14 26 1 46 14 4
282 5 54 6 67 7 72 8 85 9 91 11 103 11 116 13 121 13 14 15 27 2 47 15 4
293 6 55 7 61 8 73 9 86 10 92 12 104 12 117 14 122 14 15 1 3       1 1 5
304 7 56 8 62 9 74 10 87 11 93 13 105 13 111 15 123 1 26 2 3       2 2 5
31       7 9 6       5 11 81 12 9       6 14 11       4 2 27 3 3       3 3 5
= วันทั้ง 7 ในสัปดาห์ คือ อาทิตย์ (1), จันทร์ (2), อังคาร (3), พุธ (4), พฤหัสบดี (5), ศุกร์ (6), เสาร์ (7)   = ขึ้น-ค่ำ   = แรม-ค่ำ   = เดือนไทย ใน 1 ปีมี 12- 13 เดือน คือ เดือนอ้าย (1), เดือนยี่ (2), เดือนสาม (3), เดือนสี่ (4), เดือนห้า (5), เดือนหก (6), เดือนเจ็ด (7), เดือนแปด (8), เดือนแปดหลัง (88), เดือนเก้า (9), เดือนสิบ (10), เดือนสิบเอ็ด (11), เดือนสิบสอง (12)

ความหมายของคำในปฏิทิน

 • ปกติมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เป็นปกติ 12 เดือน คือไม่มีเดือนแปดสองหน
 • ปกติวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 เป็นปกติ คือมี 29 วัน
 • อธิกมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่มีเดือนแปดสองหน คือมีเดือนแปด (88) เพิ่มมาอีก 1 เดือน รวมเป็น 13 เดือน เป็นการทดให้เดือนทางจันทรคติกับสุริยคติมีความสมดุลกัน
 • อธิกวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 ซึ่งเป็นเดือนขาด มีวันเพิ่มอีก 1 วัน เป็น 30 วัน คือมีข้างขึ้น 15 วัน และข้างแรม 15 วัน
 • อธิกสุรทิน หมายถึง ปีทางสุริยคติ ที่เพิ่มวันในเดือนกุมภาพันธ์อีก 1 วัน เป็น 29 วัน
 • กาลโยคประจำปีขาล (เมษายน 2529 - มีนาคม 2530)

  วาร (วัน) กาลโยค
  วันธงชัย วันอาทิตย์ (๑)
  วันอธิบดี วันจันทร์ (๒)
  วันอุบาทว์ วันเสาร์ (๗)
  วันโลกาวินาศ วันพุธ (๔)
  ยาม (เวลา) กาลโยค
  ยามธงชัย เวลา 09.01น. - 10.30น. และ 21.01น. - 22.30น. (๓)
  ยามอธิบดี เวลา 16.31น. - 18.00น. และ 04.31น. - 06.00น. (๘)
  ยามอุบาทว์ เวลา 07.31น. - 09.00น. และ 19.31น. - 21.00น. (๒)
  ยามโลกาวินาศ เวลา 10.31น. - 12.00น. และ 22.31น. - 24.00น. (๔)

  ความหมายตามคัมภีร์กาลโยค

 • ธงชัย หมายถึง ชัยชนะ
 • อธิบดี หมายถึง ความเป็นใหญ่
 • อุบาทว์ หมายถึง อัปมงคล ชั่วร้าย
 • โลกาวินาศ หมายถึง อันตราย ความสูญสิ้น
 • ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะพยายามหลีกเลี่ยง อุบาทว์ โลกาวินาศ และจะพยายามหา ธงชัย อธิบดี ให้ได้มากที่สุด เพราะธงชัย และอธิบดี ให้ความหมายในทางดี แต่อุบาทว์ และโลกาวินาศ ให้ความหมายในทางเลวร้าย
  ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกาลโยคเพิ่มเติม และค้นหาว่าช่วงเวลาใดดี ช่วงเวลาใดร้าย วัน ยาม ฤกษ์ ราศี ดิถี ที่เป็นธงชัย อธิบดี อุบาทว์ และโลกาวินาศของแต่ละปีได้จาก ตำราดูกาลโยคประจำปี
  ลงทะเบียนสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิ์ดูดวงฟรีตลอดปี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะสมาชิกเช่นคุณเท่านั้น
  สมัครสมาชิก ThaiORC.com
  1900-111-119  ดูดวงส่วนตัวกับนักพยากรณ์ระดับมืออาชีพ คุยสดกับหมอดูดัง ถามตอบได้ทุกปัญหา ทั้งเรื่องความรัก การงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ
  1900-111-157  เบอร์เดียวที่อาจทำให้คุณมีโชค รวยแบบไม่ทันตั้งตัว รวมเลขเด็ดมหาเศรษฐีงวดวันที่ 1 เมษายน 2566
  ดูดวงออนไลน์
  พิสูจน์ความแม่นยำของคำทำนายด้วยตัวท่านเอง กับสุดยอดตำราพยากรณ์มากมายที่ไทยโออาร์ซีดอทคอม
  โอเรกุรัม ทำนายไพ่ยิปซี ทำนายฝัน
  เสี่ยงเซียมซี ทำนายชื่อ ทำนายพระเคราะห์
  นับอายุอัฏฐเคราะห์ ทำนายเนื้อคู่ ทำนายเศษฯ
  ดูองค์กำเนิดหญิง ดวงสมพงษ์ธาตุ โชคชะตาฉัตรสามชั้น
  ดูองค์กำเนิดชาย ดวงสมพงษ์คู่ โชคชะตามโนมัย
  เทพจรประจำกาย โชคเคราะห์ประจำปี โชคชะตาสิบสองราศี
  ฤกษ์เดินเรือ นับยามสามตา ทำนายกราฟชีวิต
  ดูดวงทางโทรศัพท์กับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน พบนักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ที่คุณเชื่อถือ มาดูดวงสดแบบส่วนตัวให้คุณทั้งเรื่องความรัก เนื้อคู่ การงาน และการเงิน
  Social Network
   ติดตามเราบน facebook
   ติดตามเราผ่าน Twitter
  ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก ดูชื่อมงคล ชื่อเสริมดวงตามวันเกิด
  ดูดวงหน้าแรก | ดูดวงรายวัน | ดูฤกษ์ยาม | นิมิตเคล็ดลาง | ฮวงจุ้ย | โหงวเฮ้ง | ตั้งชื่อลูก | อ่านใจทายนิสัย | ปฏิทิน 100 ปี | คาถาเสริมสิริมงคล | หวย เลขเด็ด
  Copyright © 2008-2023 ThaiORC.com | ThaiORACLE.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net