ปฏิทิน 150 ปี ปฏิทินจันทรคติ ปฏิทินสุริยคติ
เมล ID      รหัสผ่าน    
หากไม่ได้เป็นสมาชิก  ลงทะเบียน
ดูดวง ทำนายชะตาชีวิต    ดูดวงกับหมอ    ปฎิทินมงคล    หวย เลขเด็ด สมัครสมาชิก ThaiORC.com รับสิทธิ์ดูดวงออนไลน์ฟรี
ดูดวงส่วนตัวกับหมอดูดัง คุยสดกับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน โทร.1900-111-119
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิ์ดูดวงฟรีตลอดปี

ปฏิทินจันทรคติไทย ปีฉลู (เมษายน 2528 - มีนาคม 2529)

สัปตศก อธิกมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

พุทธศักราช (พ.ศ.) 2528  คริสตศักราช (ค.ศ.) 1985  มหาศักราช (ม.ศ.) 1906  จุลศักราช (จ.ศ.) 1347  รัตนโกสนทรศก (ร.ศ.) 204 ปฏิทินปีก่อนหน้า ปฏิทินปีถัดไป
ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ
วาร (วัน)5143ยาม (เวลา)1783
ชีววาร
(วันพฤหัสบดี)
อาทิจวาร
(วันอาทิตย์)
วุธวาร
(วันพุธ)
ภุมวาร
(วันอังคาร)
(06.01น. - 07.30น.
18.01น. - 19.30น.)
(15.01น. - 16.30น.
03.01น. - 04.30น.)
(16.31น. - 18.00น.
04.31น. - 06.00น.)
(09.01น. - 10.30น.
21.01น. - 22.30น.)
วันที่เมษายน
2528
พฤษภาคม
2528
มิถุนายน
2528
กรกฎาคม
2528
สิงหาคม
2528
กันยายน
2528
ตุลาคม
2528
พฤศจิกายน
2528
ธันวาคม
2528
มกราคม
2529
กุมภาพันธ์
2529
มีนาคม
2529
ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร
12 12 54 13 67 14 72 15 85 1 881 2 93 3 106 4 111 5 124 6 17 8 27 6 3
23 13 55 14 61 15 73 1 86 2 882 3 94 4 107 5 112 6 125 7 11 9 21 7 3
34 14 56 15 62 1 74 2 87 3 883 4 95 5 101 6 113 7 126 8 12 10 22 8 3
45 15 57 1 63 2 75 3 81 4 884 5 96 6 102 7 114 8 127 9 13 11 23 9 3
56 1 51 2 64 3 76 4 82 5 885 6 97 7 103 8 115 9 121 10 14 12 24 10 3
67 2 52 3 65 4 77 5 83 6 886 7 91 8 104 9 116 10 122 11 15 13 25 11 3
71 3 53 4 66 5 71 6 84 7 887 8 92 9 105 10 117 11 123 12 16 14 26 12 3
82 4 54 5 67 6 72 7 85 8 881 9 93 10 106 11 111 12 124 13 17 15 27 13 3
93 5 55 6 61 7 73 8 86 9 882 10 94 11 107 12 112 13 125 14 11 1 31 14 3
104 6 56 7 62 8 74 9 87 10 883 11 95 12 101 13 113 14 126 1 22 2 32 1 4
115 7 57 8 63 9 75 10 81 11 884 12 96 13 102 14 114 15 127 2 23 3 33 2 4
126 8 51 9 64 10 76 11 82 12 885 13 97 14 103 1 125 1 11 3 24 4 34 3 4
137 9 52 10 65 11 77 12 83 13 886 14 91 15 104 2 126 2 12 4 25 5 35 4 4
141 10 53 11 66 12 71 13 84 14 887 1 102 1 115 3 127 3 13 5 26 6 36 5 4
152 11 54 12 67 13 72 14 85 15 881 2 103 2 116 4 121 4 14 6 27 7 37 6 4
163 12 55 13 61 14 73 15 86 1 92 3 104 3 117 5 122 5 15 7 21 8 31 7 4
174 13 56 14 62 1 84 1 887 2 93 4 105 4 111 6 123 6 16 8 22 9 32 8 4
185 14 57 15 63 2 85 2 881 3 94 5 106 5 112 7 124 7 17 9 23 10 33 9 4
196 1 61 1 74 3 86 3 882 4 95 6 107 6 113 8 125 8 11 10 24 11 34 10 4
207 2 62 2 75 4 87 4 883 5 96 7 101 7 114 9 126 9 12 11 25 12 35 11 4
211 3 63 3 76 5 81 5 884 6 97 8 102 8 115 10 127 10 13 12 26 13 36 12 4
222 4 64 4 77 6 82 6 885 7 91 9 103 9 116 11 121 11 14 13 27 14 37 13 4
233 5 65 5 71 7 83 7 886 8 92 10 104 10 117 12 122 12 15 14 21 15 31 14 4
244 6 66 6 72 8 84 8 887 9 93 11 105 11 111 13 123 13 16 15 22 1 32 15 4
255 7 67 7 73 9 85 9 881 10 94 12 106 12 112 14 124 14 17 1 23 2 33 1 4
266 8 61 8 74 10 86 10 882 11 95 13 107 13 113 15 125 15 11 2 24 3 34 2 4
277 9 62 9 75 11 87 11 883 12 96 14 101 14 114 1 126 1 12 3 25 4 35 3 4
281 10 63 10 76 12 81 12 884 13 97 15 102 15 115 2 127 2 13 4 26 5 36 4 4
292 11 64 11 77 13 82 13 885 14 91 1 103 1 116 3 121 3 14 5 2       7 5 4
303 12 65 12 71 14 83 14 886 15 92 2 104 2 117 4 122 4 15 6 2       1 6 4
31       6 13 7       4 15 887 1 9       5 3 11       3 5 16 7 2       2 7 4
= วันทั้ง 7 ในสัปดาห์ คือ อาทิตย์ (1), จันทร์ (2), อังคาร (3), พุธ (4), พฤหัสบดี (5), ศุกร์ (6), เสาร์ (7)   = ขึ้น-ค่ำ   = แรม-ค่ำ   = เดือนไทย ใน 1 ปีมี 12- 13 เดือน คือ เดือนอ้าย (1), เดือนยี่ (2), เดือนสาม (3), เดือนสี่ (4), เดือนห้า (5), เดือนหก (6), เดือนเจ็ด (7), เดือนแปด (8), เดือนแปดหลัง (88), เดือนเก้า (9), เดือนสิบ (10), เดือนสิบเอ็ด (11), เดือนสิบสอง (12)

ความหมายของคำในปฏิทิน

 • ปกติมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เป็นปกติ 12 เดือน คือไม่มีเดือนแปดสองหน
 • ปกติวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 เป็นปกติ คือมี 29 วัน
 • อธิกมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่มีเดือนแปดสองหน คือมีเดือนแปด (88) เพิ่มมาอีก 1 เดือน รวมเป็น 13 เดือน เป็นการทดให้เดือนทางจันทรคติกับสุริยคติมีความสมดุลกัน
 • อธิกวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 ซึ่งเป็นเดือนขาด มีวันเพิ่มอีก 1 วัน เป็น 30 วัน คือมีข้างขึ้น 15 วัน และข้างแรม 15 วัน
 • อธิกสุรทิน หมายถึง ปีทางสุริยคติ ที่เพิ่มวันในเดือนกุมภาพันธ์อีก 1 วัน เป็น 29 วัน
 • กาลโยคประจำปีฉลู (เมษายน 2528 - มีนาคม 2529)

  วาร (วัน) กาลโยค
  วันธงชัย วันพฤหัสบดี (๕)
  วันอธิบดี วันอาทิตย์ (๑)
  วันอุบาทว์ วันพุธ (๔)
  วันโลกาวินาศ วันอังคาร (๓)
  ยาม (เวลา) กาลโยค
  ยามธงชัย เวลา 06.01น. - 07.30น. และ 18.01น. - 19.30น. (๑)
  ยามอธิบดี เวลา 15.01น. - 16.30น. และ 03.01น. - 04.30น. (๗)
  ยามอุบาทว์ เวลา 16.31น. - 18.00น. และ 04.31น. - 06.00น. (๘)
  ยามโลกาวินาศ เวลา 09.01น. - 10.30น. และ 21.01น. - 22.30น. (๓)

  ความหมายตามคัมภีร์กาลโยค

 • ธงชัย หมายถึง ชัยชนะ
 • อธิบดี หมายถึง ความเป็นใหญ่
 • อุบาทว์ หมายถึง อัปมงคล ชั่วร้าย
 • โลกาวินาศ หมายถึง อันตราย ความสูญสิ้น
 • ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะพยายามหลีกเลี่ยง อุบาทว์ โลกาวินาศ และจะพยายามหา ธงชัย อธิบดี ให้ได้มากที่สุด เพราะธงชัย และอธิบดี ให้ความหมายในทางดี แต่อุบาทว์ และโลกาวินาศ ให้ความหมายในทางเลวร้าย
  ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกาลโยคเพิ่มเติม และค้นหาว่าช่วงเวลาใดดี ช่วงเวลาใดร้าย วัน ยาม ฤกษ์ ราศี ดิถี ที่เป็นธงชัย อธิบดี อุบาทว์ และโลกาวินาศของแต่ละปีได้จาก ตำราดูกาลโยคประจำปี
  ลงทะเบียนสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิ์ดูดวงฟรีตลอดปี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะสมาชิกเช่นคุณเท่านั้น
  สมัครสมาชิก ThaiORC.com
  1900-111-119  ดูดวงส่วนตัวกับนักพยากรณ์ระดับมืออาชีพ คุยสดกับหมอดูดัง ถามตอบได้ทุกปัญหา ทั้งเรื่องความรัก การงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ
  1900-111-157  เบอร์เดียวที่อาจทำให้คุณมีโชค รวยแบบไม่ทันตั้งตัว รวมเลขเด็ดมหาเศรษฐีงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
  ดูดวงออนไลน์
  พิสูจน์ความแม่นยำของคำทำนายด้วยตัวท่านเอง กับสุดยอดตำราพยากรณ์มากมายที่ไทยโออาร์ซีดอทคอม
  โอเรกุรัม ทำนายไพ่ยิปซี ทำนายฝัน
  เสี่ยงเซียมซี ทำนายชื่อ ทำนายพระเคราะห์
  นับอายุอัฏฐเคราะห์ ทำนายเนื้อคู่ ทำนายเศษฯ
  ดูองค์กำเนิดหญิง ดวงสมพงษ์ธาตุ โชคชะตาฉัตรสามชั้น
  ดูองค์กำเนิดชาย ดวงสมพงษ์คู่ โชคชะตามโนมัย
  เทพจรประจำกาย โชคเคราะห์ประจำปี โชคชะตาสิบสองราศี
  ฤกษ์เดินเรือ นับยามสามตา ทำนายกราฟชีวิต
  ดูดวงทางโทรศัพท์กับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน พบนักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ที่คุณเชื่อถือ มาดูดวงสดแบบส่วนตัวให้คุณทั้งเรื่องความรัก เนื้อคู่ การงาน และการเงิน
  Social Network
   ติดตามเราบน facebook
   ติดตามเราผ่าน Twitter
  ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก ดูชื่อมงคล ชื่อเสริมดวงตามวันเกิด
  ดูดวงหน้าแรก | ดูดวงรายวัน | ดูฤกษ์ยาม | นิมิตเคล็ดลาง | ฮวงจุ้ย | โหงวเฮ้ง | ตั้งชื่อลูก | อ่านใจทายนิสัย | ปฏิทิน 100 ปี | คาถาเสริมสิริมงคล | หวย เลขเด็ด
  Copyright © 2008-2023 ThaiORC.com | ThaiORACLE.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net