ลงทะเบียนสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิ์ดูดวงฟรีตลอดปี

ปฏิทินจันทรคติ ปีชวด (เมษายน 2563 - มีนาคม 2564)

พุทธศักราช (พ.ศ.) 2563  คริสตศักราช (ค.ศ.) 2020  มหาศักราช (ม.ศ.) 1941  จุลศักราช (จ.ศ.) 1382  รัตนโกสนทรศก (ร.ศ.) 239
โทศก ปกติมาส อธิกวาร อธิกสุรทิน  คำอธิบายเพิ่มเติม
ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ
วาร
(วัน)
5143ยาม
(เวลา)
7266
ชีววาร
(วันพฤหัสบดี)
อาทิจวาร
(วันอาทิตย์)
วุธวาร
(วันพุธ)
ภุมวาร
(วันอังคาร)
15.01น.-16.30น.
03.01น.-04.30น.
07.31น.-09.00น.
19.31น.-21.00น.
13.31น.-15.00น.
01.31น.-03.00น.
13.31น.-15.00น.
01.31น.-03.00น.
ปฎิทินจันทรคติไทย ปีกุน (เมษายน 2562 - มีนาคม 2563) ปฏิทินจันทรคติไทย ปีชวด (เมษายน 2563 - มีนาคม 2564) ปฎิทินจันทรคติไทย ปีฉลู (เมษายน 2564 - มีนาคม 2565)
เมษายน
2563
พฤษภาคม
2563
มิถุนายน
2563
กรกฎาคม
2563
สิงหาคม
2563
กันยายน
2563
ตุลาคม
2563
พฤศจิกายน
2563
ธันวาคม
2563
มกราคม
2564
กุมภาพันธ์
2564
มีนาคม
2564
วันที่ ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร
14 9 56 10 62 11 74 11 87 12 93 14 105 14 111 1 123 1 16 3 22 4 32 3 4
25 10 57 11 63 12 75 12 81 13 94 15 106 15 112 2 124 2 17 4 23 5 33 4 4
36 11 51 12 64 13 76 13 82 14 95 1 107 1 113 3 125 3 11 5 24 6 34 5 4
47 12 52 13 65 14 77 14 83 15 96 2 101 2 114 4 126 4 12 6 25 7 35 6 4
51 13 53 14 66 15 71 15 84 1 97 3 102 3 115 5 127 5 13 7 26 8 36 7 4
62 14 54 15 67 1 72 1 85 2 91 4 103 4 116 6 121 6 14 8 27 9 37 8 4
73 15 55 1 61 2 73 2 86 3 92 5 104 5 117 7 122 7 15 9 21 10 31 9 4
84 1 56 2 62 3 74 3 87 4 93 6 105 6 111 8 123 8 16 10 22 11 32 10 4
95 2 57 3 63 4 75 4 81 5 94 7 106 7 112 9 124 9 17 11 23 12 33 11 4
106 3 51 4 64 5 76 5 82 6 95 8 107 8 113 10 125 10 11 12 24 13 34 12 4
117 4 52 5 65 6 77 6 83 7 96 9 101 9 114 11 126 11 12 13 25 14 35 13 4
121 5 53 6 66 7 71 7 84 8 97 10 102 10 115 12 127 12 13 14 26 1 46 14 4
132 6 54 7 67 8 72 8 85 9 91 11 103 11 116 13 121 13 14 15 27 2 47 15 4
143 7 55 8 61 9 73 9 86 10 92 12 104 12 117 14 122 14 15 1 31 3 41 1 5
154 8 56 9 62 10 74 10 87 11 93 13 105 13 111 15 123 1 26 2 32 4 42 2 5
165 9 57 10 63 11 75 11 81 12 94 14 106 14 112 1 14 2 27 3 33 5 43 3 5
176 10 51 11 64 12 76 12 82 13 95 15 107 1 123 2 15 3 21 4 34 6 44 4 5
187 11 52 12 65 13 77 13 83 14 96 1 111 2 124 3 16 4 22 5 35 7 45 5 5
191 12 53 13 66 14 71 14 84 1 107 2 112 3 125 4 17 5 23 6 36 8 46 6 5
202 13 54 14 67 15 72 15 85 2 101 3 113 4 126 5 11 6 24 7 37 9 47 7 5
213 14 55 15 61 1 83 1 96 3 102 4 114 5 127 6 12 7 25 8 31 10 41 8 5
224 1 66 1 72 2 84 2 97 4 103 5 115 6 121 7 13 8 26 9 32 11 42 9 5
235 2 67 2 73 3 85 3 91 5 104 6 116 7 122 8 14 9 27 10 33 12 43 10 5
246 3 61 3 74 4 86 4 92 6 105 7 117 8 123 9 15 10 21 11 34 13 44 11 5
257 4 62 4 75 5 87 5 93 7 106 8 111 9 124 10 16 11 22 12 35 14 45 12 5
261 5 63 5 76 6 81 6 94 8 107 9 112 10 125 11 17 12 23 13 36 15 46 13 5
272 6 64 6 77 7 82 7 95 9 101 10 113 11 126 12 11 13 24 14 37 1 47 14 5
283 7 65 7 71 8 83 8 96 10 102 11 114 12 127 13 12 14 25 15 31 2 41 15 5
294 8 66 8 72 9 84 9 97 11 103 12 115 13 121 14 13 15 26 1 3       2 1 5
305 9 67 9 73 10 85 10 91 12 104 13 116 14 122 15 14 1 27 2 3       3 2 5
31       1 10 7       6 11 92 13 10       7 15 12       5 2 21 3 3       4 3 5
หมายถึง วันทั้ง 7 ในสัปดาห์ คือ 1=วันอาทิตย์, 2=วันจันทร์, 3=วันอังคาร, 4=วันพุธ, 5=วันพฤหัสบดี, 6=วันศุกร์ และ 7=วันเสาร์   หมายถึง วันขึ้น-ค่ำ   หมายถึง วันแรม-ค่ำ
หมายถึง เดือนไทย ใน 1 ปีมี 12- 13 เดือน คือ 1=เดือนอ้าย, 2=เดือนยี่, 3=เดือนสาม, 4=เดือนสี่, 5=เดือนห้า, 6=เดือนหก, 7=เดือนเจ็ด, 8=เดือนแปด , 88=เดือนแปดหลัง, 9=เดือนเก้า, 10=เดือนสิบ, 11=เดือนสิบเอ็ด และ 12=เดือนสิบสอง
กาลโยคประจำปีชวด (เมษายน 2563 - มีนาคม 2564)
ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะพยายามหลีกเลี่ยง อุบาทว์ โลกาวินาศ และจะพยายามหา ธงชัย อธิบดี ให้ได้มากที่สุด เพราะธงชัย และอธิบดี ให้ความหมายในทางดี แต่อุบาทว์ และโลกาวินาศ ให้ความหมายในทางเลวร้าย
 • ธงชัย วันพฤหัสบดี ชีววาร (๕) ธงชัย หมายถึง ชัยชนะ
  เวลาธงชัย คือยามเจ็ด (๗) ช่วงเวลา 15.01 น. - 16.30 น. และ 03.01 น. - 04.30 น. เหมาะแก่การประกอบการงานมงคล
 • อธิบดี วันอาทิตย์ อาทิจวาร (๑) อธิบดี หมายถึง ความเป็นใหญ่
  เวลาอธิบดี คือยามสอง (๒) ช่วงเวลา 07.31 น. - 09.00 น. และ 19.31 น. - 21.00 น. เหมาะแก่การประกอบการงานมงคล
 • อุบาทว์ วันพุธ วุธวาร (๔) อุบาทว์ หมายถึง อัปมงคล ชั่วร้าย
  เวลาอุบาทว์ คือยามหก (๖) หลีกเลี่ยงการประกอบพิธีมงคลต่างๆ ในช่วงเวลา 13.31 น. - 15.00 น. และ 01.31 น. - 03.00 น.
 • โลกาวินาศ วันอังคาร ภุมวาร (๓) โลกาวินาศ หมายถึง อันตราย ความสูญสิ้น
  เวลาโลกาวินาศ คือยามหก (๖) หลีกเลี่ยงการประกอบพิธีมงคลต่างๆ ในช่วงเวลา 13.31 น. - 15.00 น. และ 01.31 น. - 03.00 น.
  ดูกาลโยคประจำปีเพิ่มเติม และค้นหาว่าช่วงเวลาใดดี ช่วงเวลาใดร้าย วัน ยาม ฤกษ์ ราศี ดิถี ที่เป็นธงชัย อธิบดี อุบาทว์ และโลกาวินาศของแต่ละปี
  1900-111-119  ดูดวงส่วนตัวกับนักพยากรณ์ระดับมืออาชีพ คุยสดกับหมอดูดัง ถามตอบได้ทุกปัญหา ทั้งเรื่องความรัก การงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ
  1900-111-157  เบอร์เดียวที่อาจทำให้คุณมีโชค รวยแบบไม่ทันตั้งตัว รวมเลขเด็ดมหาเศรษฐีงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
  ดูดวงออนไลน์
  พิสูจน์ความแม่นยำของคำทำนายด้วยตัวท่านเอง กับสุดยอดตำราพยากรณ์มากมายที่ไทยโออาร์ซีดอทคอม
  โอเรกุรัม ทำนายไพ่ยิปซี ทำนายฝัน
  เสี่ยงเซียมซี ทำนายชื่อ ทำนายพระเคราะห์
  นับอายุอัฏฐเคราะห์ ทำนายเนื้อคู่ ทำนายเศษฯ
  ดูองค์กำเนิดหญิง ดวงสมพงษ์ธาตุ โชคชะตาฉัตรสามชั้น
  ดูองค์กำเนิดชาย ดวงสมพงษ์คู่ โชคชะตามโนมัย
  เทพจรประจำกาย โชคเคราะห์ประจำปี โชคชะตาสิบสองราศี
  ฤกษ์เดินเรือ นับยามสามตา ทำนายกราฟชีวิต
  ดูดวงทางโทรศัพท์กับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน พบนักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ที่คุณเชื่อถือ มาดูดวงสดแบบส่วนตัวให้คุณทั้งเรื่องความรัก เนื้อคู่ การงาน และการเงิน
  Social Network
   ติดตามเราบน facebook
   ติดตามเราผ่าน Twitter
  ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก ดูชื่อมงคล ชื่อเสริมดวงตามวันเกิด
  ดูดวงหน้าแรก | ดูดวงรายวัน | ดูฤกษ์ยาม | นิมิตเคล็ดลาง | ฮวงจุ้ย | โหงวเฮ้ง | ตั้งชื่อลูก | อ่านใจทายนิสัย | ปฏิทิน 100 ปี | คาถาเสริมสิริมงคล | หวย เลขเด็ด
  Copyright © 2008-2021 ThaiORC.com | ThaiORACLE.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net