ลงทะเบียนสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิ์ดูดวงฟรีตลอดปี

ปฏิทินจันทรคติ ปีกุน (เมษายน 2562 - มีนาคม 2563)

พุทธศักราช (พ.ศ.) 2562  คริสตศักราช (ค.ศ.) 2019  มหาศักราช (ม.ศ.) 1940  จุลศักราช (จ.ศ.) 1381  รัตนโกสนทรศก (ร.ศ.) 238
เอกศก ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน  คำอธิบายเพิ่มเติม
ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ
วาร
(วัน)
2712ยาม
(เวลา)
5145
จันทรวาร
(วันจันทร์)
โสรวาร
(วันเสาร์)
อาทิจวาร
(วันอาทิตย์)
จันทรวาร
(วันจันทร์)
12.01น.-13.30น.
00.01น.-01.30น.
06.01น.-07.30น.
18.01น.-19.30น.
10.31น.-12.00น.
22.31น.-24.00น.
12.01น.-13.30น.
00.01น.-01.30น.
ปฎิทินจันทรคติไทย ปีจอ (เมษายน 2561 - มีนาคม 2562) ปฏิทินจันทรคติไทย ปีกุน (เมษายน 2562 - มีนาคม 2563) ปฎิทินจันทรคติไทย ปีชวด (เมษายน 2563 - มีนาคม 2564)
เมษายน
2562
พฤษภาคม
2562
มิถุนายน
2562
กรกฎาคม
2562
สิงหาคม
2562
กันยายน
2562
ตุลาคม
2562
พฤศจิกายน
2562
ธันวาคม
2562
มกราคม
2563
กุมภาพันธ์
2563
มีนาคม
2563
วันที่ ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร
12 12 44 12 57 14 62 14 75 1 91 3 103 3 116 5 121 5 14 7 27 8 31 8 4
23 13 45 13 51 15 63 1 86 2 92 4 104 4 117 6 122 6 15 8 21 9 32 9 4
34 14 46 14 52 1 74 2 87 3 93 5 105 5 111 7 123 7 16 9 22 10 33 10 4
45 15 47 1 63 2 75 3 81 4 94 6 106 6 112 8 124 8 17 10 23 11 34 11 4
56 1 51 2 64 3 76 4 82 5 95 7 107 7 113 9 125 9 11 11 24 12 35 12 4
67 2 52 3 65 4 77 5 83 6 96 8 101 8 114 10 126 10 12 12 25 13 36 13 4
71 3 53 4 66 5 71 6 84 7 97 9 102 9 115 11 127 11 13 13 26 14 37 14 4
82 4 54 5 67 6 72 7 85 8 91 10 103 10 116 12 121 12 14 14 27 15 31 15 4
93 5 55 6 61 7 73 8 86 9 92 11 104 11 117 13 122 13 15 15 21 1 32 1 4
104 6 56 7 62 8 74 9 87 10 93 12 105 12 111 14 123 14 16 1 22 2 33 2 4
115 7 57 8 63 9 75 10 81 11 94 13 106 13 112 15 124 15 17 2 23 3 34 3 4
126 8 51 9 64 10 76 11 82 12 95 14 107 14 113 1 125 1 11 3 24 4 35 4 4
137 9 52 10 65 11 77 12 83 13 96 15 101 15 114 2 126 2 12 4 25 5 36 5 4
141 10 53 11 66 12 71 13 84 14 97 1 102 1 115 3 127 3 13 5 26 6 37 6 4
152 11 54 12 67 13 72 14 85 15 91 2 103 2 116 4 121 4 14 6 27 7 31 7 4
163 12 55 13 61 14 73 15 86 1 92 3 104 3 117 5 122 5 15 7 21 8 32 8 4
174 13 56 14 62 15 74 1 87 2 93 4 105 4 111 6 123 6 16 8 22 9 33 9 4
185 14 57 15 63 1 75 2 81 3 94 5 106 5 112 7 124 7 17 9 23 10 34 10 4
196 15 51 1 64 2 76 3 82 4 95 6 107 6 113 8 125 8 11 10 24 11 35 11 4
207 1 52 2 65 3 77 4 83 5 96 7 101 7 114 9 126 9 12 11 25 12 36 12 4
211 2 53 3 66 4 71 5 84 6 97 8 102 8 115 10 127 10 13 12 26 13 37 13 4
222 3 54 4 67 5 72 6 85 7 91 9 103 9 116 11 121 11 14 13 27 14 31 14 4
233 4 55 5 61 6 73 7 86 8 92 10 104 10 117 12 122 12 15 14 21 1 42 15 4
244 5 56 6 62 7 74 8 87 9 93 11 105 11 111 13 123 13 16 15 22 2 43 1 5
255 6 57 7 63 8 75 9 81 10 94 12 106 12 112 14 124 14 17 1 33 3 44 2 5
266 7 51 8 64 9 76 10 82 11 95 13 107 13 113 15 125 1 21 2 34 4 45 3 5
277 8 52 9 65 10 77 11 83 12 96 14 101 14 114 1 16 2 22 3 35 5 46 4 5
281 9 53 10 66 11 71 12 84 13 97 15 102 1 125 2 17 3 23 4 36 6 47 5 5
292 10 54 11 67 12 72 13 85 14 91 1 113 2 126 3 11 4 24 5 37 7 41 6 5
303 11 55 12 61 13 73 14 86 1 102 2 114 3 127 4 12 5 25 6 3       2 7 5
31       6 13 6       4 15 87 2 10       5 4 12       3 6 26 7 3       3 8 5
หมายถึง วันทั้ง 7 ในสัปดาห์ คือ 1=วันอาทิตย์, 2=วันจันทร์, 3=วันอังคาร, 4=วันพุธ, 5=วันพฤหัสบดี, 6=วันศุกร์ และ 7=วันเสาร์   หมายถึง วันขึ้น-ค่ำ   หมายถึง วันแรม-ค่ำ
หมายถึง เดือนไทย ใน 1 ปีมี 12- 13 เดือน คือ 1=เดือนอ้าย, 2=เดือนยี่, 3=เดือนสาม, 4=เดือนสี่, 5=เดือนห้า, 6=เดือนหก, 7=เดือนเจ็ด, 8=เดือนแปด , 88=เดือนแปดหลัง, 9=เดือนเก้า, 10=เดือนสิบ, 11=เดือนสิบเอ็ด และ 12=เดือนสิบสอง
กาลโยคประจำปีกุน (เมษายน 2562 - มีนาคม 2563)
ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะพยายามหลีกเลี่ยง อุบาทว์ โลกาวินาศ และจะพยายามหา ธงชัย อธิบดี ให้ได้มากที่สุด เพราะธงชัย และอธิบดี ให้ความหมายในทางดี แต่อุบาทว์ และโลกาวินาศ ให้ความหมายในทางเลวร้าย
 • ธงชัย วันจันทร์ จันทรวาร (๒) ธงชัย หมายถึง ชัยชนะ
  เวลาธงชัย คือยามห้า (๕) ช่วงเวลา 12.01 น. - 13.30 น. และ 00.01 น. - 01.30 น. เหมาะแก่การประกอบการงานมงคล
 • อธิบดี วันเสาร์ โสรวาร (๗) อธิบดี หมายถึง ความเป็นใหญ่
  เวลาอธิบดี คือยามหนึ่ง (๑) ช่วงเวลา 06.01 น. - 07.30 น. และ 18.01 น. - 19.30 น. เหมาะแก่การประกอบการงานมงคล
 • อุบาทว์ วันอาทิตย์ อาทิจวาร (๑) อุบาทว์ หมายถึง อัปมงคล ชั่วร้าย
  เวลาอุบาทว์ คือยามสี่ (๔) หลีกเลี่ยงการประกอบพิธีมงคลต่างๆ ในช่วงเวลา 10.31 น. - 12.00 น. และ 22.31 น. - 24.00 น.
 • โลกาวินาศ วันจันทร์ จันทรวาร (๒) โลกาวินาศ หมายถึง อันตราย ความสูญสิ้น
  เวลาโลกาวินาศ คือยามห้า (๕) หลีกเลี่ยงการประกอบพิธีมงคลต่างๆ ในช่วงเวลา 12.01 น. - 13.30 น. และ 00.01 น. - 01.30 น.
  ดูกาลโยคประจำปีเพิ่มเติม และค้นหาว่าช่วงเวลาใดดี ช่วงเวลาใดร้าย วัน ยาม ฤกษ์ ราศี ดิถี ที่เป็นธงชัย อธิบดี อุบาทว์ และโลกาวินาศของแต่ละปี
  1900-111-119  ดูดวงส่วนตัวกับนักพยากรณ์ระดับมืออาชีพ คุยสดกับหมอดูดัง ถามตอบได้ทุกปัญหา ทั้งเรื่องความรัก การงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ
  1900-111-157  เบอร์เดียวที่อาจทำให้คุณมีโชค รวยแบบไม่ทันตั้งตัว รวมเลขเด็ดมหาเศรษฐีงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2564
  ดูดวงออนไลน์
  พิสูจน์ความแม่นยำของคำทำนายด้วยตัวท่านเอง กับสุดยอดตำราพยากรณ์มากมายที่ไทยโออาร์ซีดอทคอม
  ดูนิมิตเคล็ดลาง ความเชื่อทำนายเศษ ทำนายโชคชะตาชีวิต
  โอเรกุรัม ทำนายไพ่ยิปซี ทำนายฝัน
  เสี่ยงเซียมซี ทำนายชื่อ ทำนายพระเคราะห์
  นับอายุอัฏฐเคราะห์ ทำนายเนื้อคู่ ทำนายเศษฯ
  ดูองค์กำเนิดหญิง ดวงสมพงษ์ธาตุ โชคชะตาฉัตรสามชั้น
  ดูองค์กำเนิดชาย ดวงสมพงษ์คู่ โชคชะตามโนมัย
  เทพจรประจำกาย โชคเคราะห์ประจำปี โชคชะตาสิบสองราศี
  ฤกษ์เดินเรือ นับยามสามตา ทำนายกราฟชีวิต
  ดูดวงทางโทรศัพท์กับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน พบนักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ที่คุณเชื่อถือ มาดูดวงสดแบบส่วนตัวให้คุณทั้งเรื่องความรัก เนื้อคู่ การงาน และการเงิน
  Social Network
   ติดตามเราบน facebook
   ติดตามเราผ่าน Twitter
  ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก ดูชื่อมงคล ชื่อเสริมดวงตามวันเกิด
  ดูดวงหน้าแรก | ดูดวงรายวัน | ดูฤกษ์ยาม | นิมิตเคล็ดลาง | ฮวงจุ้ย | โหงวเฮ้ง | ตั้งชื่อลูก | อ่านใจทายนิสัย | ปฏิทิน 100 ปี | คาถาเสริมสิริมงคล | หวย เลขเด็ด
  Copyright © 2008-2021 ThaiORC.com | ThaiORACLE.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net