ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เพื่อเสริมดวงชะตา ค้นหาชื่อมงคล ชื่อเสริมดวงได้มากกว่า 30,000 ชื่อ

ปฏิทินจันทรคติ ปีจอ (เมษายน 2561 - มีนาคม 2562)

พุทธศักราช (พ.ศ.) 2561  คริสตศักราช (ค.ศ.) 2018  มหาศักราช (ม.ศ.) 1939  จุลศักราช (จ.ศ.) 1380  รัตนโกสนทรศก (ร.ศ.) 237
สัมฤทธิศก อธิกมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน  คำอธิบายเพิ่มเติม
ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ
วาร
(วัน)
6651ยาม
(เวลา)
3824
ศุกรวาร
(วันศุกร์)
ศุกรวาร
(วันศุกร์)
ชีววาร
(วันพฤหัสบดี)
อาทิจวาร
(วันอาทิตย์)
09.01น.-10.30น.
21.01น.-22.30น.
16.31น.-18.00น.
04.31น.-06.00น.
07.31น.-09.00น.
19.31น.-21.00น.
10.31น.-12.00น.
22.31น.-24.00น.
ปฎิทินจันทรคติไทย ปีระกา (เมษายน 2560 - มีนาคม 2561) ปฏิทินจันทรคติไทย ปีจอ (เมษายน 2561 - มีนาคม 2562) ปฎิทินจันทรคติไทย ปีกุน (เมษายน 2562 - มีนาคม 2563)
เมษายน
2561
พฤษภาคม
2561
มิถุนายน
2561
กรกฎาคม
2561
สิงหาคม
2561
กันยายน
2561
ตุลาคม
2561
พฤศจิกายน
2561
ธันวาคม
2561
มกราคม
2562
กุมภาพันธ์
2562
มีนาคม
2562
วันที่ ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร
11 1 53 2 66 3 71 4 84 5 887 6 92 7 105 8 117 9 123 10 16 12 26 10 3
22 2 54 3 67 4 72 5 85 6 881 7 93 8 106 9 111 10 124 11 17 13 27 11 3
33 3 55 4 61 5 73 6 86 7 882 8 94 9 107 10 112 11 125 12 11 14 21 12 3
44 4 56 5 62 6 74 7 87 8 883 9 95 10 101 11 113 12 126 13 12 15 22 13 3
55 5 57 6 63 7 75 8 81 9 884 10 96 11 102 12 114 13 127 14 13 1 33 14 3
66 6 51 7 64 8 76 9 82 10 885 11 97 12 103 13 115 14 121 1 24 2 34 1 4
77 7 52 8 65 9 77 10 83 11 886 12 91 13 104 14 116 15 122 2 25 3 35 2 4
81 8 53 9 66 10 71 11 84 12 887 13 92 14 105 1 127 1 13 3 26 4 36 3 4
92 9 54 10 67 11 72 12 85 13 881 14 93 15 106 2 121 2 14 4 27 5 37 4 4
103 10 55 11 61 12 73 13 86 14 882 1 104 1 117 3 122 3 15 5 21 6 31 5 4
114 11 56 12 62 13 74 14 87 15 883 2 105 2 111 4 123 4 16 6 22 7 32 6 4
125 12 57 13 63 14 75 15 81 1 94 3 106 3 112 5 124 5 17 7 23 8 33 7 4
136 13 51 14 64 1 86 1 882 2 95 4 107 4 113 6 125 6 11 8 24 9 34 8 4
147 14 52 15 65 2 87 2 883 3 96 5 101 5 114 7 126 7 12 9 25 10 35 9 4
151 1 63 1 76 3 81 3 884 4 97 6 102 6 115 8 127 8 13 10 26 11 36 10 4
162 2 64 2 77 4 82 4 885 5 91 7 103 7 116 9 121 9 14 11 27 12 37 11 4
173 3 65 3 71 5 83 5 886 6 92 8 104 8 117 10 122 10 15 12 21 13 31 12 4
184 4 66 4 72 6 84 6 887 7 93 9 105 9 111 11 123 11 16 13 22 14 32 13 4
195 5 67 5 73 7 85 7 881 8 94 10 106 10 112 12 124 12 17 14 23 15 33 14 4
206 6 61 6 74 8 86 8 882 9 95 11 107 11 113 13 125 13 11 15 24 1 34 15 4
217 7 62 7 75 9 87 9 883 10 96 12 101 12 114 14 126 14 12 1 25 2 35 1 4
221 8 63 8 76 10 81 10 884 11 97 13 102 13 115 15 127 15 13 2 26 3 36 2 4
232 9 64 9 77 11 82 11 885 12 91 14 103 14 116 1 121 1 14 3 27 4 37 3 4
243 10 65 10 71 12 83 12 886 13 92 15 104 15 117 2 122 2 15 4 21 5 31 4 4
254 11 66 11 72 13 84 13 887 14 93 1 105 1 111 3 123 3 16 5 22 6 32 5 4
265 12 67 12 73 14 85 14 881 15 94 2 106 2 112 4 124 4 17 6 23 7 33 6 4
276 13 61 13 74 15 86 15 882 1 95 3 107 3 113 5 125 5 11 7 24 8 34 7 4
287 14 62 14 75 1 87 1 883 2 96 4 101 4 114 6 126 6 12 8 25 9 35 8 4
291 15 63 15 76 2 81 2 884 3 97 5 102 5 115 7 127 7 13 9 2       6 9 4
302 1 64 1 77 3 82 3 885 4 91 6 103 6 116 8 121 8 14 10 2       7 10 4
31       5 2 7       3 4 886 5 9       4 7 11       2 9 15 11 2       1 11 4
หมายถึง วันทั้ง 7 ในสัปดาห์ คือ 1=วันอาทิตย์, 2=วันจันทร์, 3=วันอังคาร, 4=วันพุธ, 5=วันพฤหัสบดี, 6=วันศุกร์ และ 7=วันเสาร์   หมายถึง วันขึ้น-ค่ำ   หมายถึง วันแรม-ค่ำ
หมายถึง เดือนไทย ใน 1 ปีมี 12- 13 เดือน คือ 1=เดือนอ้าย, 2=เดือนยี่, 3=เดือนสาม, 4=เดือนสี่, 5=เดือนห้า, 6=เดือนหก, 7=เดือนเจ็ด, 8=เดือนแปด , 88=เดือนแปดหลัง, 9=เดือนเก้า, 10=เดือนสิบ, 11=เดือนสิบเอ็ด และ 12=เดือนสิบสอง
กาลโยคประจำปีจอ (เมษายน 2561 - มีนาคม 2562)
ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะพยายามหลีกเลี่ยง อุบาทว์ โลกาวินาศ และจะพยายามหา ธงชัย อธิบดี ให้ได้มากที่สุด เพราะธงชัย และอธิบดี ให้ความหมายในทางดี แต่อุบาทว์ และโลกาวินาศ ให้ความหมายในทางเลวร้าย
 • ธงชัย วันศุกร์ ศุกรวาร (๖) ธงชัย หมายถึง ชัยชนะ
  เวลาธงชัย คือยามสาม (๓) ช่วงเวลา 09.01 น. - 10.30 น. และ 21.01 น. - 22.30 น. เหมาะแก่การประกอบการงานมงคล
 • อธิบดี วันศุกร์ ศุกรวาร (๖) อธิบดี หมายถึง ความเป็นใหญ่
  เวลาอธิบดี คือยามแปด (๘) ช่วงเวลา 16.31 น. - 18.00 น. และ 04.31 น. - 06.00 น. เหมาะแก่การประกอบการงานมงคล
 • อุบาทว์ วันพฤหัสบดี ชีววาร (๕) อุบาทว์ หมายถึง อัปมงคล ชั่วร้าย
  เวลาอุบาทว์ คือยามสอง (๒) หลีกเลี่ยงการประกอบพิธีมงคลต่างๆ ในช่วงเวลา 07.31 น. - 09.00 น. และ 19.31 น. - 21.00 น.
 • โลกาวินาศ วันอาทิตย์ อาทิจวาร (๑) โลกาวินาศ หมายถึง อันตราย ความสูญสิ้น
  เวลาโลกาวินาศ คือยามสี่ (๔) หลีกเลี่ยงการประกอบพิธีมงคลต่างๆ ในช่วงเวลา 10.31 น. - 12.00 น. และ 22.31 น. - 24.00 น.
  ดูกาลโยคประจำปีเพิ่มเติม และค้นหาว่าช่วงเวลาใดดี ช่วงเวลาใดร้าย วัน ยาม ฤกษ์ ราศี ดิถี ที่เป็นธงชัย อธิบดี อุบาทว์ และโลกาวินาศของแต่ละปี
  1900-111-119  ดูดวงส่วนตัวกับนักพยากรณ์ระดับมืออาชีพ คุยสดกับหมอดูดัง ถามตอบได้ทุกปัญหา ทั้งเรื่องความรัก การงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ
  1900-111-157  เบอร์เดียวที่อาจทำให้คุณมีโชค รวยแบบไม่ทันตั้งตัว รวมเลขเด็ดมหาเศรษฐีงวดวันที่ 1 มีนาคม 2563
  ดูดวงออนไลน์
  พิสูจน์ความแม่นยำของคำทำนายด้วยตัวท่านเอง กับสุดยอดตำราพยากรณ์มากมายที่ไทยโออาร์ซีดอทคอม
  ดูดวง ทำนายโชคชะตาคเชนทร์ทำนายเนื้อคู่ ดวงสมพงศ์มหาสมบัติ
  โอเรกุรัม ทำนายไพ่ยิปซี ทำนายฝัน
  เสี่ยงเซียมซี ทำนายชื่อ ทำนายพระเคราะห์
  นับอายุอัฏฐเคราะห์ ทำนายเนื้อคู่ ทำนายเศษฯ
  ดูองค์กำเนิดหญิง ดวงสมพงษ์ธาตุ โชคชะตาฉัตรสามชั้น
  ดูองค์กำเนิดชาย ดวงสมพงษ์คู่ โชคชะตามโนมัย
  เทพจรประจำกาย โชคเคราะห์ประจำปี โชคชะตาสิบสองราศี
  ฤกษ์เดินเรือ นับยามสามตา ทำนายกราฟชีวิต
  ดูดวงทางโทรศัพท์กับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน พบนักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ที่คุณเชื่อถือ มาดูดวงสดแบบส่วนตัวให้คุณทั้งเรื่องความรัก เนื้อคู่ การงาน และการเงิน
  Social Network
   ติดตามเราบน facebook
   ติดตามเราผ่าน Twitter
  ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก ดูชื่อมงคล ชื่อเสริมดวงตามวันเกิด
  ดูดวงหน้าแรก | ดูดวงรายวัน | ดูฤกษ์ยาม | นิมิตเคล็ดลาง | ฮวงจุ้ย | โหงวเฮ้ง | ตั้งชื่อลูก | อ่านใจทายนิสัย | ปฏิทิน 100 ปี | คาถาเสริมสิริมงคล | หวย เลขเด็ด
  Copyright © 2008-2020 ThaiORC.com | ThaiORACLE.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net