ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เพื่อเสริมดวงชะตา ค้นหาชื่อมงคล ชื่อเสริมดวงได้มากกว่า 30,000 ชื่อ

ปฏิทินจันทรคติ ปีมะแม (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559)

พุทธศักราช (พ.ศ.) 2558  คริสตศักราช (ค.ศ.) 2015  มหาศักราช (ม.ศ.) 1936  จุลศักราช (จ.ศ.) 1377  รัตนโกสนทรศก (ร.ศ.) 234
สัปตศก อธิกมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน  คำอธิบายเพิ่มเติม
ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ
วาร
(วัน)
4335ยาม
(เวลา)
5541
วุธวาร
(วันพุธ)
ภุมวาร
(วันอังคาร)
ภุมวาร
(วันอังคาร)
ชีววาร
(วันพฤหัสบดี)
12.01น.-13.30น.
00.01น.-01.30น.
12.01น.-13.30น.
00.01น.-01.30น.
10.31น.-12.00น.
22.31น.-24.00น.
06.01น.-07.30น.
18.01น.-19.30น.
ปฎิทินจันทรคติไทย ปีมะเมีย (เมษายน 2557 - มีนาคม 2558) ปฏิทินจันทรคติไทย ปีมะแม (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559) ปฎิทินจันทรคติไทย ปีวอก (เมษายน 2559 - มีนาคม 2560)
เมษายน
2558
พฤษภาคม
2558
มิถุนายน
2558
กรกฎาคม
2558
สิงหาคม
2558
กันยายน
2558
ตุลาคม
2558
พฤศจิกายน
2558
ธันวาคม
2558
มกราคม
2559
กุมภาพันธ์
2559
มีนาคม
2559
วันที่ ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร
14 13 56 14 62 15 74 1 87 2 883 3 95 4 101 5 113 6 126 7 12 9 23 8 3
25 14 57 15 63 1 75 2 81 3 884 4 96 5 102 6 114 7 127 8 13 10 24 9 3
36 15 51 1 64 2 76 3 82 4 885 5 97 6 103 7 115 8 121 9 14 11 25 10 3
47 1 52 2 65 3 77 4 83 5 886 6 91 7 104 8 116 9 122 10 15 12 26 11 3
51 2 53 3 66 4 71 5 84 6 887 7 92 8 105 9 117 10 123 11 16 13 27 12 3
62 3 54 4 67 5 72 6 85 7 881 8 93 9 106 10 111 11 124 12 17 14 21 13 3
73 4 55 5 61 6 73 7 86 8 882 9 94 10 107 11 112 12 125 13 11 15 22 14 3
84 5 56 6 62 7 74 8 87 9 883 10 95 11 101 12 113 13 126 14 12 1 33 1 4
95 6 57 7 63 8 75 9 81 10 884 11 96 12 102 13 114 14 127 1 23 2 34 2 4
106 7 51 8 64 9 76 10 82 11 885 12 97 13 103 14 115 15 121 2 24 3 35 3 4
117 8 52 9 65 10 77 11 83 12 886 13 91 14 104 1 126 1 12 3 25 4 36 4 4
121 9 53 10 66 11 71 12 84 13 887 14 92 15 105 2 127 2 13 4 26 5 37 5 4
132 10 54 11 67 12 72 13 85 14 881 1 103 1 116 3 121 3 14 5 27 6 31 6 4
143 11 55 12 61 13 73 14 86 15 882 2 104 2 117 4 122 4 15 6 21 7 32 7 4
154 12 56 13 62 14 74 15 87 1 93 3 105 3 111 5 123 5 16 7 22 8 33 8 4
165 13 57 14 63 1 85 1 881 2 94 4 106 4 112 6 124 6 17 8 23 9 34 9 4
176 14 51 15 64 2 86 2 882 3 95 5 107 5 113 7 125 7 11 9 24 10 35 10 4
187 1 62 1 75 3 87 3 883 4 96 6 101 6 114 8 126 8 12 10 25 11 36 11 4
191 2 63 2 76 4 81 4 884 5 97 7 102 7 115 9 127 9 13 11 26 12 37 12 4
202 3 64 3 77 5 82 5 885 6 91 8 103 8 116 10 121 10 14 12 27 13 31 13 4
213 4 65 4 71 6 83 6 886 7 92 9 104 9 117 11 122 11 15 13 21 14 32 14 4
224 5 66 5 72 7 84 7 887 8 93 10 105 10 111 12 123 12 16 14 22 15 33 15 4
235 6 67 6 73 8 85 8 881 9 94 11 106 11 112 13 124 13 17 15 23 1 34 1 4
246 7 61 7 74 9 86 9 882 10 95 12 107 12 113 14 125 14 11 1 24 2 35 2 4
257 8 62 8 75 10 87 10 883 11 96 13 101 13 114 15 126 15 12 2 25 3 36 3 4
261 9 63 9 76 11 81 11 884 12 97 14 102 14 115 1 127 1 13 3 26 4 37 4 4
272 10 64 10 77 12 82 12 885 13 91 15 103 15 116 2 121 2 14 4 27 5 31 5 4
283 11 65 11 71 13 83 13 886 14 92 1 104 1 117 3 122 3 15 5 21 6 32 6 4
294 12 66 12 72 14 84 14 887 15 93 2 105 2 111 4 123 4 16 6 22 7 33 7 4
305 13 67 13 73 15 85 15 881 1 94 3 106 3 112 5 124 5 17 7 2       4 8 4
31       1 14 7       6 1 882 2 9       7 4 11       5 6 11 8 2       5 9 4
หมายถึง วันทั้ง 7 ในสัปดาห์ คือ 1=วันอาทิตย์, 2=วันจันทร์, 3=วันอังคาร, 4=วันพุธ, 5=วันพฤหัสบดี, 6=วันศุกร์ และ 7=วันเสาร์   หมายถึง วันขึ้น-ค่ำ   หมายถึง วันแรม-ค่ำ
หมายถึง เดือนไทย ใน 1 ปีมี 12- 13 เดือน คือ 1=เดือนอ้าย, 2=เดือนยี่, 3=เดือนสาม, 4=เดือนสี่, 5=เดือนห้า, 6=เดือนหก, 7=เดือนเจ็ด, 8=เดือนแปด , 88=เดือนแปดหลัง, 9=เดือนเก้า, 10=เดือนสิบ, 11=เดือนสิบเอ็ด และ 12=เดือนสิบสอง
กาลโยคประจำปีมะแม (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559)
ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะพยายามหลีกเลี่ยง อุบาทว์ โลกาวินาศ และจะพยายามหา ธงชัย อธิบดี ให้ได้มากที่สุด เพราะธงชัย และอธิบดี ให้ความหมายในทางดี แต่อุบาทว์ และโลกาวินาศ ให้ความหมายในทางเลวร้าย
 • ธงชัย วันพุธ วุธวาร (๔) ธงชัย หมายถึง ชัยชนะ
  เวลาธงชัย คือยามห้า (๕) ช่วงเวลา 12.01 น. - 13.30 น. และ 00.01 น. - 01.30 น. เหมาะแก่การประกอบการงานมงคล
 • อธิบดี วันอังคาร ภุมวาร (๓) อธิบดี หมายถึง ความเป็นใหญ่
  เวลาอธิบดี คือยามห้า (๕) ช่วงเวลา 12.01 น. - 13.30 น. และ 00.01 น. - 01.30 น. เหมาะแก่การประกอบการงานมงคล
 • อุบาทว์ วันอังคาร ภุมวาร (๓) อุบาทว์ หมายถึง อัปมงคล ชั่วร้าย
  เวลาอุบาทว์ คือยามสี่ (๔) หลีกเลี่ยงการประกอบพิธีมงคลต่างๆ ในช่วงเวลา 10.31 น. - 12.00 น. และ 22.31 น. - 24.00 น.
 • โลกาวินาศ วันพฤหัสบดี ชีววาร (๕) โลกาวินาศ หมายถึง อันตราย ความสูญสิ้น
  เวลาโลกาวินาศ คือยามหนึ่ง (๑) หลีกเลี่ยงการประกอบพิธีมงคลต่างๆ ในช่วงเวลา 06.01 น. - 07.30 น. และ 18.01 น. - 19.30 น.
  ดูกาลโยคประจำปีเพิ่มเติม และค้นหาว่าช่วงเวลาใดดี ช่วงเวลาใดร้าย วัน ยาม ฤกษ์ ราศี ดิถี ที่เป็นธงชัย อธิบดี อุบาทว์ และโลกาวินาศของแต่ละปี
  1900-111-119  ดูดวงส่วนตัวกับนักพยากรณ์ระดับมืออาชีพ คุยสดกับหมอดูดัง ถามตอบได้ทุกปัญหา ทั้งเรื่องความรัก การงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ
  1900-111-157  เบอร์เดียวที่อาจทำให้คุณมีโชค รวยแบบไม่ทันตั้งตัว รวมเลขเด็ดมหาเศรษฐีงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
  ดูดวงออนไลน์
  พิสูจน์ความแม่นยำของคำทำนายด้วยตัวท่านเอง กับสุดยอดตำราพยากรณ์มากมายที่ไทยโออาร์ซีดอทคอม
  ดูดวง ตำราดูโชคชะตาชีวิตดูดวง ทำนายโชคชะตาคเชนทร์
  โอเรกุรัม ทำนายไพ่ยิปซี ทำนายฝัน
  เสี่ยงเซียมซี ทำนายชื่อ ทำนายพระเคราะห์
  นับอายุอัฏฐเคราะห์ ทำนายเนื้อคู่ ทำนายเศษฯ
  ดูองค์กำเนิดหญิง ดวงสมพงษ์ธาตุ โชคชะตาฉัตรสามชั้น
  ดูองค์กำเนิดชาย ดวงสมพงษ์คู่ โชคชะตามโนมัย
  เทพจรประจำกาย โชคเคราะห์ประจำปี โชคชะตาสิบสองราศี
  ฤกษ์เดินเรือ นับยามสามตา ทำนายกราฟชีวิต
  ดูดวงทางโทรศัพท์กับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน พบนักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ที่คุณเชื่อถือ มาดูดวงสดแบบส่วนตัวให้คุณทั้งเรื่องความรัก เนื้อคู่ การงาน และการเงิน
  Social Network
   ติดตามเราบน facebook
   ติดตามเราผ่าน Twitter
  ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก ดูชื่อมงคล ชื่อเสริมดวงตามวันเกิด
  ดูดวงหน้าแรก | ดูดวงรายวัน | ดูฤกษ์ยาม | นิมิตเคล็ดลาง | ฮวงจุ้ย | โหงวเฮ้ง | ตั้งชื่อลูก | อ่านใจทายนิสัย | ปฏิทิน 100 ปี | คาถาเสริมสิริมงคล | หวย เลขเด็ด
  Copyright © 2008-2020 ThaiORC.com | ThaiORACLE.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net