ปฏิทิน 150 ปี ปฏิทินจันทรคติ ปฏิทินสุริยคติ
เมล ID      รหัสผ่าน    
หากไม่ได้เป็นสมาชิก  ลงทะเบียน
ดูดวง ทำนายชะตาชีวิต    ดูดวงกับหมอ    ปฎิทินมงคล    หวย เลขเด็ด สมัครสมาชิก ThaiORC.com รับสิทธิ์ดูดวงออนไลน์ฟรี
ดูดวงส่วนตัวกับหมอดูดัง คุยสดกับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน โทร.1900-111-119
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิ์ดูดวงฟรีตลอดปี

ปฏิทินจันทรคติไทย ปีฉลู (เมษายน 2564 - มีนาคม 2565)

ตรีศก อธิกมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

พุทธศักราช (พ.ศ.) 2564  คริสตศักราช (ค.ศ.) 2021  มหาศักราช (ม.ศ.) 1942  จุลศักราช (จ.ศ.) 1383  รัตนโกสนทรศก (ร.ศ.) 240 ปฏิทินปีก่อนหน้า ปฏิทินปีถัดไป
ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ
วาร (วัน)1274ยาม (เวลา)1387
อาทิจวาร
(วันอาทิตย์)
จันทรวาร
(วันจันทร์)
โสรวาร
(วันเสาร์)
วุธวาร
(วันพุธ)
(06.01น. - 07.30น.
18.01น. - 19.30น.)
(09.01น. - 10.30น.
21.01น. - 22.30น.)
(16.31น. - 18.00น.
04.31น. - 06.00น.)
(15.01น. - 16.30น.
03.01น. - 04.30น.)
วันที่เมษายน
2564
พฤษภาคม
2564
มิถุนายน
2564
กรกฎาคม
2564
สิงหาคม
2564
กันยายน
2564
ตุลาคม
2564
พฤศจิกายน
2564
ธันวาคม
2564
มกราคม
2565
กุมภาพันธ์
2565
มีนาคม
2565
ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร
15 4 57 5 63 6 75 7 81 8 884 9 96 10 102 11 114 12 127 13 13 15 23 13 3
26 5 51 6 64 7 76 8 82 9 885 10 97 11 103 12 115 13 121 14 14 1 34 14 3
37 6 52 7 65 8 77 9 83 10 886 11 91 12 104 13 116 14 122 1 25 2 35 1 4
41 7 53 8 66 9 71 10 84 11 887 12 92 13 105 14 117 15 123 2 26 3 36 2 4
52 8 54 9 67 10 72 11 85 12 881 13 93 14 106 1 121 1 14 3 27 4 37 3 4
63 9 55 10 61 11 73 12 86 13 882 14 94 15 107 2 122 2 15 4 21 5 31 4 4
74 10 56 11 62 12 74 13 87 14 883 1 105 1 111 3 123 3 16 5 22 6 32 5 4
85 11 57 12 63 13 75 14 81 15 884 2 106 2 112 4 124 4 17 6 23 7 33 6 4
96 12 51 13 64 14 76 15 82 1 95 3 107 3 113 5 125 5 11 7 24 8 34 7 4
107 13 52 14 65 1 87 1 883 2 96 4 101 4 114 6 126 6 12 8 25 9 35 8 4
111 14 53 15 66 2 81 2 884 3 97 5 102 5 115 7 127 7 13 9 26 10 36 9 4
122 1 64 1 77 3 82 3 885 4 91 6 103 6 116 8 121 8 14 10 27 11 37 10 4
133 2 65 2 71 4 83 4 886 5 92 7 104 7 117 9 122 9 15 11 21 12 31 11 4
144 3 66 3 72 5 84 5 887 6 93 8 105 8 111 10 123 10 16 12 22 13 32 12 4
155 4 67 4 73 6 85 6 881 7 94 9 106 9 112 11 124 11 17 13 23 14 33 13 4
166 5 61 5 74 7 86 7 882 8 95 10 107 10 113 12 125 12 11 14 24 15 34 14 4
177 6 62 6 75 8 87 8 883 9 96 11 101 11 114 13 126 13 12 15 25 1 35 15 4
181 7 63 7 76 9 81 9 884 10 97 12 102 12 115 14 127 14 13 1 26 2 36 1 4
192 8 64 8 77 10 82 10 885 11 91 13 103 13 116 15 121 15 14 2 27 3 37 2 4
203 9 65 9 71 11 83 11 886 12 92 14 104 14 117 1 122 1 15 3 21 4 31 3 4
214 10 66 10 72 12 84 12 887 13 93 15 105 15 111 2 123 2 16 4 22 5 32 4 4
225 11 67 11 73 13 85 13 881 14 94 1 106 1 112 3 124 3 17 5 23 6 33 5 4
236 12 61 12 74 14 86 14 882 15 95 2 107 2 113 4 125 4 11 6 24 7 34 6 4
247 13 62 13 75 15 87 15 883 1 96 3 101 3 114 5 126 5 12 7 25 8 35 7 4
251 14 63 14 76 1 81 1 884 2 97 4 102 4 115 6 127 6 13 8 26 9 36 8 4
262 15 64 15 77 2 82 2 885 3 91 5 103 5 116 7 121 7 14 9 27 10 37 9 4
273 1 65 1 71 3 83 3 886 4 92 6 104 6 117 8 122 8 15 10 21 11 31 10 4
284 2 66 2 72 4 84 4 887 5 93 7 105 7 111 9 123 9 16 11 22 12 32 11 4
295 3 67 3 73 5 85 5 881 6 94 8 106 8 112 10 124 10 17 12 2       3 12 4
306 4 61 4 74 6 86 6 882 7 95 9 107 9 113 11 125 11 11 13 2       4 13 4
31       2 5 7       7 7 883 8 9       1 10 11       6 12 12 14 2       5 14 4
= วันทั้ง 7 ในสัปดาห์ คือ อาทิตย์ (1), จันทร์ (2), อังคาร (3), พุธ (4), พฤหัสบดี (5), ศุกร์ (6), เสาร์ (7)   = ขึ้น-ค่ำ   = แรม-ค่ำ   = เดือนไทย ใน 1 ปีมี 12- 13 เดือน คือ เดือนอ้าย (1), เดือนยี่ (2), เดือนสาม (3), เดือนสี่ (4), เดือนห้า (5), เดือนหก (6), เดือนเจ็ด (7), เดือนแปด (8), เดือนแปดหลัง (88), เดือนเก้า (9), เดือนสิบ (10), เดือนสิบเอ็ด (11), เดือนสิบสอง (12)

ความหมายของคำในปฏิทิน

 • ปกติมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เป็นปกติ 12 เดือน คือไม่มีเดือนแปดสองหน
 • ปกติวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 เป็นปกติ คือมี 29 วัน
 • อธิกมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่มีเดือนแปดสองหน คือมีเดือนแปด (88) เพิ่มมาอีก 1 เดือน รวมเป็น 13 เดือน เป็นการทดให้เดือนทางจันทรคติกับสุริยคติมีความสมดุลกัน
 • อธิกวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 ซึ่งเป็นเดือนขาด มีวันเพิ่มอีก 1 วัน เป็น 30 วัน คือมีข้างขึ้น 15 วัน และข้างแรม 15 วัน
 • อธิกสุรทิน หมายถึง ปีทางสุริยคติ ที่เพิ่มวันในเดือนกุมภาพันธ์อีก 1 วัน เป็น 29 วัน
 • กาลโยคประจำปีฉลู (เมษายน 2564 - มีนาคม 2565)

  วาร (วัน) กาลโยค
  วันธงชัย วันอาทิตย์ (๑)
  วันอธิบดี วันจันทร์ (๒)
  วันอุบาทว์ วันเสาร์ (๗)
  วันโลกาวินาศ วันพุธ (๔)
  ยาม (เวลา) กาลโยค
  ยามธงชัย เวลา 06.01น. - 07.30น. และ 18.01น. - 19.30น. (๑)
  ยามอธิบดี เวลา 09.01น. - 10.30น. และ 21.01น. - 22.30น. (๓)
  ยามอุบาทว์ เวลา 16.31น. - 18.00น. และ 04.31น. - 06.00น. (๘)
  ยามโลกาวินาศ เวลา 15.01น. - 16.30น. และ 03.01น. - 04.30น. (๗)

  ความหมายตามคัมภีร์กาลโยค

 • ธงชัย หมายถึง ชัยชนะ
 • อธิบดี หมายถึง ความเป็นใหญ่
 • อุบาทว์ หมายถึง อัปมงคล ชั่วร้าย
 • โลกาวินาศ หมายถึง อันตราย ความสูญสิ้น
 • ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะพยายามหลีกเลี่ยง อุบาทว์ โลกาวินาศ และจะพยายามหา ธงชัย อธิบดี ให้ได้มากที่สุด เพราะธงชัย และอธิบดี ให้ความหมายในทางดี แต่อุบาทว์ และโลกาวินาศ ให้ความหมายในทางเลวร้าย
  ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกาลโยคเพิ่มเติม และค้นหาว่าช่วงเวลาใดดี ช่วงเวลาใดร้าย วัน ยาม ฤกษ์ ราศี ดิถี ที่เป็นธงชัย อธิบดี อุบาทว์ และโลกาวินาศของแต่ละปีได้จาก ตำราดูกาลโยคประจำปี
  ลงทะเบียนสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิ์ดูดวงฟรีตลอดปี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะสมาชิกเช่นคุณเท่านั้น
  สมัครสมาชิก ThaiORC.com
  1900-111-119  ดูดวงส่วนตัวกับนักพยากรณ์ระดับมืออาชีพ คุยสดกับหมอดูดัง ถามตอบได้ทุกปัญหา ทั้งเรื่องความรัก การงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ
  1900-111-157  เบอร์เดียวที่อาจทำให้คุณมีโชค รวยแบบไม่ทันตั้งตัว รวมเลขเด็ดมหาเศรษฐีงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2565
  ดูดวงออนไลน์
  พิสูจน์ความแม่นยำของคำทำนายด้วยตัวท่านเอง กับสุดยอดตำราพยากรณ์มากมายที่ไทยโออาร์ซีดอทคอม
  โอเรกุรัม ทำนายไพ่ยิปซี ทำนายฝัน
  เสี่ยงเซียมซี ทำนายชื่อ ทำนายพระเคราะห์
  นับอายุอัฏฐเคราะห์ ทำนายเนื้อคู่ ทำนายเศษฯ
  ดูองค์กำเนิดหญิง ดวงสมพงษ์ธาตุ โชคชะตาฉัตรสามชั้น
  ดูองค์กำเนิดชาย ดวงสมพงษ์คู่ โชคชะตามโนมัย
  เทพจรประจำกาย โชคเคราะห์ประจำปี โชคชะตาสิบสองราศี
  ฤกษ์เดินเรือ นับยามสามตา ทำนายกราฟชีวิต
  ดูดวงทางโทรศัพท์กับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน พบนักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ที่คุณเชื่อถือ มาดูดวงสดแบบส่วนตัวให้คุณทั้งเรื่องความรัก เนื้อคู่ การงาน และการเงิน
  Social Network
   ติดตามเราบน facebook
   ติดตามเราผ่าน Twitter
  ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก ดูชื่อมงคล ชื่อเสริมดวงตามวันเกิด
  ดูดวงหน้าแรก | ดูดวงรายวัน | ดูฤกษ์ยาม | นิมิตเคล็ดลาง | ฮวงจุ้ย | โหงวเฮ้ง | ตั้งชื่อลูก | อ่านใจทายนิสัย | ปฏิทิน 100 ปี | คาถาเสริมสิริมงคล | หวย เลขเด็ด
  Copyright © 2008-2022 ThaiORC.com | ThaiORACLE.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net