ปฏิทิน 150 ปี ปฏิทินจันทรคติ ปฏิทินสุริยคติ
เมล ID      รหัสผ่าน    
หากไม่ได้เป็นสมาชิก  ลงทะเบียน
ดูดวง ทำนายชะตาชีวิต    ดูดวงกับหมอ    ปฎิทินมงคล    หวย เลขเด็ด สมัครสมาชิก ThaiORC.com รับสิทธิ์ดูดวงออนไลน์ฟรี
ดูดวงส่วนตัวกับหมอดูดัง คุยสดกับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน โทร.1900-111-119
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิ์ดูดวงฟรีตลอดปี

ปฏิทินจันทรคติไทย ปีขาล (เมษายน 2565 - มีนาคม 2566)

จัตวาศก ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

พุทธศักราช (พ.ศ.) 2565  คริสตศักราช (ค.ศ.) 2022  มหาศักราช (ม.ศ.) 1943  จุลศักราช (จ.ศ.) 1384  รัตนโกสนทรศก (ร.ศ.) 241 ปฏิทินปีก่อนหน้า ปฏิทินปีถัดไป
ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ
วาร (วัน)4335ยาม (เวลา)3428
วุธวาร
(วันพุธ)
ภุมวาร
(วันอังคาร)
ภุมวาร
(วันอังคาร)
ชีววาร
(วันพฤหัสบดี)
(09.01น. - 10.30น.
21.01น. - 22.30น.)
(10.31น. - 12.00น.
22.31น. - 24.00น.)
(07.31น. - 09.00น.
19.31น. - 21.00น.)
(16.31น. - 18.00น.
04.31น. - 06.00น.)
วันที่เมษายน
2565
พฤษภาคม
2565
มิถุนายน
2565
กรกฎาคม
2565
สิงหาคม
2565
กันยายน
2565
ตุลาคม
2565
พฤศจิกายน
2565
ธันวาคม
2565
มกราคม
2566
กุมภาพันธ์
2566
มีนาคม
2566
ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร
16 15 41 1 64 2 76 3 82 4 95 6 107 6 113 8 125 8 11 10 24 11 34 10 4
27 1 52 2 65 3 77 4 83 5 96 7 101 7 114 9 126 9 12 11 25 12 35 11 4
31 2 53 3 66 4 71 5 84 6 97 8 102 8 115 10 127 10 13 12 26 13 36 12 4
42 3 54 4 67 5 72 6 85 7 91 9 103 9 116 11 121 11 14 13 27 14 37 13 4
53 4 55 5 61 6 73 7 86 8 92 10 104 10 117 12 122 12 15 14 21 15 31 14 4
64 5 56 6 62 7 74 8 87 9 93 11 105 11 111 13 123 13 16 15 22 1 32 15 4
75 6 57 7 63 8 75 9 81 10 94 12 106 12 112 14 124 14 17 1 23 2 33 1 4
86 7 51 8 64 9 76 10 82 11 95 13 107 13 113 15 125 15 11 2 24 3 34 2 4
97 8 52 9 65 10 77 11 83 12 96 14 101 14 114 1 126 1 12 3 25 4 35 3 4
101 9 53 10 66 11 71 12 84 13 97 15 102 15 115 2 127 2 13 4 26 5 36 4 4
112 10 54 11 67 12 72 13 85 14 91 1 103 1 116 3 121 3 14 5 27 6 37 5 4
123 11 55 12 61 13 73 14 86 15 92 2 104 2 117 4 122 4 15 6 21 7 31 6 4
134 12 56 13 62 14 74 15 87 1 93 3 105 3 111 5 123 5 16 7 22 8 32 7 4
145 13 57 14 63 15 75 1 81 2 94 4 106 4 112 6 124 6 17 8 23 9 33 8 4
156 14 51 15 64 1 76 2 82 3 95 5 107 5 113 7 125 7 11 9 24 10 34 9 4
167 15 52 1 65 2 77 3 83 4 96 6 101 6 114 8 126 8 12 10 25 11 35 10 4
171 1 53 2 66 3 71 4 84 5 97 7 102 7 115 9 127 9 13 11 26 12 36 11 4
182 2 54 3 67 4 72 5 85 6 91 8 103 8 116 10 121 10 14 12 27 13 37 12 4
193 3 55 4 61 5 73 6 86 7 92 9 104 9 117 11 122 11 15 13 21 14 31 13 4
204 4 56 5 62 6 74 7 87 8 93 10 105 10 111 12 123 12 16 14 22 1 42 14 4
215 5 57 6 63 7 75 8 81 9 94 11 106 11 112 13 124 13 17 15 23 2 43 15 4
226 6 51 7 64 8 76 9 82 10 95 12 107 12 113 14 125 14 11 1 34 3 44 1 5
237 7 52 8 65 9 77 10 83 11 96 13 101 13 114 15 126 1 22 2 35 4 45 2 5
241 8 53 9 66 10 71 11 84 12 97 14 102 14 115 1 17 2 23 3 36 5 46 3 5
252 9 54 10 67 11 72 12 85 13 91 15 103 1 126 2 11 3 24 4 37 6 47 4 5
263 10 55 11 61 12 73 13 86 14 92 1 114 2 127 3 12 4 25 5 31 7 41 5 5
274 11 56 12 62 13 74 14 87 1 103 2 115 3 121 4 13 5 26 6 32 8 42 6 5
285 12 57 13 63 14 75 15 81 2 104 3 116 4 122 5 14 6 27 7 33 9 43 7 5
296 13 51 14 64 1 86 1 92 3 105 4 117 5 123 6 15 7 21 8 3       4 8 5
307 14 52 15 65 2 87 2 93 4 106 5 111 6 124 7 16 8 22 9 3       5 9 5
31       3 1 7       1 3 94 5 10       2 7 12       7 9 23 10 3       6 10 5
= วันทั้ง 7 ในสัปดาห์ คือ อาทิตย์ (1), จันทร์ (2), อังคาร (3), พุธ (4), พฤหัสบดี (5), ศุกร์ (6), เสาร์ (7)   = ขึ้น-ค่ำ   = แรม-ค่ำ   = เดือนไทย ใน 1 ปีมี 12- 13 เดือน คือ เดือนอ้าย (1), เดือนยี่ (2), เดือนสาม (3), เดือนสี่ (4), เดือนห้า (5), เดือนหก (6), เดือนเจ็ด (7), เดือนแปด (8), เดือนแปดหลัง (88), เดือนเก้า (9), เดือนสิบ (10), เดือนสิบเอ็ด (11), เดือนสิบสอง (12)

ความหมายของคำในปฏิทิน

 • ปกติมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เป็นปกติ 12 เดือน คือไม่มีเดือนแปดสองหน
 • ปกติวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 เป็นปกติ คือมี 29 วัน
 • อธิกมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่มีเดือนแปดสองหน คือมีเดือนแปด (88) เพิ่มมาอีก 1 เดือน รวมเป็น 13 เดือน เป็นการทดให้เดือนทางจันทรคติกับสุริยคติมีความสมดุลกัน
 • อธิกวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 ซึ่งเป็นเดือนขาด มีวันเพิ่มอีก 1 วัน เป็น 30 วัน คือมีข้างขึ้น 15 วัน และข้างแรม 15 วัน
 • อธิกสุรทิน หมายถึง ปีทางสุริยคติ ที่เพิ่มวันในเดือนกุมภาพันธ์อีก 1 วัน เป็น 29 วัน
 • กาลโยคประจำปีขาล (เมษายน 2565 - มีนาคม 2566)

  วาร (วัน) กาลโยค
  วันธงชัย วันพุธ (๔)
  วันอธิบดี วันอังคาร (๓)
  วันอุบาทว์ วันอังคาร (๓)
  วันโลกาวินาศ วันพฤหัสบดี (๕)
  ยาม (เวลา) กาลโยค
  ยามธงชัย เวลา 09.01น. - 10.30น. และ 21.01น. - 22.30น. (๓)
  ยามอธิบดี เวลา 10.31น. - 12.00น. และ 22.31น. - 24.00น. (๔)
  ยามอุบาทว์ เวลา 07.31น. - 09.00น. และ 19.31น. - 21.00น. (๒)
  ยามโลกาวินาศ เวลา 16.31น. - 18.00น. และ 04.31น. - 06.00น. (๘)

  ความหมายตามคัมภีร์กาลโยค

 • ธงชัย หมายถึง ชัยชนะ
 • อธิบดี หมายถึง ความเป็นใหญ่
 • อุบาทว์ หมายถึง อัปมงคล ชั่วร้าย
 • โลกาวินาศ หมายถึง อันตราย ความสูญสิ้น
 • ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะพยายามหลีกเลี่ยง อุบาทว์ โลกาวินาศ และจะพยายามหา ธงชัย อธิบดี ให้ได้มากที่สุด เพราะธงชัย และอธิบดี ให้ความหมายในทางดี แต่อุบาทว์ และโลกาวินาศ ให้ความหมายในทางเลวร้าย
  ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกาลโยคเพิ่มเติม และค้นหาว่าช่วงเวลาใดดี ช่วงเวลาใดร้าย วัน ยาม ฤกษ์ ราศี ดิถี ที่เป็นธงชัย อธิบดี อุบาทว์ และโลกาวินาศของแต่ละปีได้จาก ตำราดูกาลโยคประจำปี
  ลงทะเบียนสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิ์ดูดวงฟรีตลอดปี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะสมาชิกเช่นคุณเท่านั้น
  สมัครสมาชิก ThaiORC.com
  1900-111-119  ดูดวงส่วนตัวกับนักพยากรณ์ระดับมืออาชีพ คุยสดกับหมอดูดัง ถามตอบได้ทุกปัญหา ทั้งเรื่องความรัก การงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ
  1900-111-157  เบอร์เดียวที่อาจทำให้คุณมีโชค รวยแบบไม่ทันตั้งตัว รวมเลขเด็ดมหาเศรษฐีงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2565
  ดูดวงออนไลน์
  พิสูจน์ความแม่นยำของคำทำนายด้วยตัวท่านเอง กับสุดยอดตำราพยากรณ์มากมายที่ไทยโออาร์ซีดอทคอม
  โอเรกุรัม ทำนายไพ่ยิปซี ทำนายฝัน
  เสี่ยงเซียมซี ทำนายชื่อ ทำนายพระเคราะห์
  นับอายุอัฏฐเคราะห์ ทำนายเนื้อคู่ ทำนายเศษฯ
  ดูองค์กำเนิดหญิง ดวงสมพงษ์ธาตุ โชคชะตาฉัตรสามชั้น
  ดูองค์กำเนิดชาย ดวงสมพงษ์คู่ โชคชะตามโนมัย
  เทพจรประจำกาย โชคเคราะห์ประจำปี โชคชะตาสิบสองราศี
  ฤกษ์เดินเรือ นับยามสามตา ทำนายกราฟชีวิต
  ดูดวงทางโทรศัพท์กับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน พบนักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ที่คุณเชื่อถือ มาดูดวงสดแบบส่วนตัวให้คุณทั้งเรื่องความรัก เนื้อคู่ การงาน และการเงิน
  Social Network
   ติดตามเราบน facebook
   ติดตามเราผ่าน Twitter
  ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก ดูชื่อมงคล ชื่อเสริมดวงตามวันเกิด
  ดูดวงหน้าแรก | ดูดวงรายวัน | ดูฤกษ์ยาม | นิมิตเคล็ดลาง | ฮวงจุ้ย | โหงวเฮ้ง | ตั้งชื่อลูก | อ่านใจทายนิสัย | ปฏิทิน 100 ปี | คาถาเสริมสิริมงคล | หวย เลขเด็ด
  Copyright © 2008-2022 ThaiORC.com | ThaiORACLE.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net