ปฏิทิน 150 ปี ปฏิทินจันทรคติ ปฏิทินสุริยคติ
เมล ID      รหัสผ่าน    
หากไม่ได้เป็นสมาชิก  ลงทะเบียน
ดูดวง ทำนายชะตาชีวิต    ดูดวงกับหมอ    ปฎิทินมงคล    หวย เลขเด็ด สมัครสมาชิก ThaiORC.com รับสิทธิ์ดูดวงออนไลน์ฟรี
ดูดวงส่วนตัวกับหมอดูดัง คุยสดกับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน โทร.1900-111-119
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิ์ดูดวงฟรีตลอดปี

ปฏิทินจันทรคติไทย ปีเถาะ (เมษายน 2566 - มีนาคม 2567)

เบญจศก อธิกมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

พุทธศักราช (พ.ศ.) 2566  คริสตศักราช (ค.ศ.) 2023  มหาศักราช (ม.ศ.) 1944  จุลศักราช (จ.ศ.) 1385  รัตนโกสนทรศก (ร.ศ.) 242 ปฏิทินปีก่อนหน้า ปฏิทินปีถัดไป
ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ
วาร (วัน)7466ยาม (เวลา)5541
โสรวาร
(วันเสาร์)
วุธวาร
(วันพุธ)
ศุกรวาร
(วันศุกร์)
ศุกรวาร
(วันศุกร์)
(12.01น. - 13.30น.
00.01น. - 01.30น.)
(12.01น. - 13.30น.
00.01น. - 01.30น.)
(10.31น. - 12.00น.
22.31น. - 24.00น.)
(06.01น. - 07.30น.
18.01น. - 19.30น.)
วันที่เมษายน
2566
พฤษภาคม
2566
มิถุนายน
2566
กรกฎาคม
2566
สิงหาคม
2566
กันยายน
2566
ตุลาคม
2566
พฤศจิกายน
2566
ธันวาคม
2566
มกราคม
2567
กุมภาพันธ์
2567
มีนาคม
2567
ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร
17 11 52 12 65 13 77 14 83 15 886 1 91 2 104 3 116 4 122 5 15 7 26 6 3
21 12 53 13 66 14 71 15 84 1 887 2 92 3 105 4 117 5 123 6 16 8 27 7 3
32 13 54 14 67 15 72 1 85 2 881 3 93 4 106 5 111 6 124 7 17 9 21 8 3
43 14 55 15 61 1 73 2 86 3 882 4 94 5 107 6 112 7 125 8 11 10 22 9 3
54 15 56 1 62 2 74 3 87 4 883 5 95 6 101 7 113 8 126 9 12 11 23 10 3
65 1 57 2 63 3 75 4 81 5 884 6 96 7 102 8 114 9 127 10 13 12 24 11 3
76 2 51 3 64 4 76 5 82 6 885 7 97 8 103 9 115 10 121 11 14 13 25 12 3
87 3 52 4 65 5 77 6 83 7 886 8 91 9 104 10 116 11 122 12 15 14 26 13 3
91 4 53 5 66 6 71 7 84 8 887 9 92 10 105 11 117 12 123 13 16 15 27 14 3
102 5 54 6 67 7 72 8 85 9 881 10 93 11 106 12 111 13 124 14 17 1 31 1 4
113 6 55 7 61 8 73 9 86 10 882 11 94 12 107 13 112 14 125 1 21 2 32 2 4
124 7 56 8 62 9 74 10 87 11 883 12 95 13 101 14 113 15 126 2 22 3 33 3 4
135 8 57 9 63 10 75 11 81 12 884 13 96 14 102 1 124 1 17 3 23 4 34 4 4
146 9 51 10 64 11 76 12 82 13 885 14 97 15 103 2 125 2 11 4 24 5 35 5 4
157 10 52 11 65 12 77 13 83 14 886 1 101 1 114 3 126 3 12 5 25 6 36 6 4
161 11 53 12 66 13 71 14 84 15 887 2 102 2 115 4 127 4 13 6 26 7 37 7 4
172 12 54 13 67 14 72 15 85 1 91 3 103 3 116 5 121 5 14 7 27 8 31 8 4
183 13 55 14 61 1 83 1 886 2 92 4 104 4 117 6 122 6 15 8 21 9 32 9 4
194 14 56 15 62 2 84 2 887 3 93 5 105 5 111 7 123 7 16 9 22 10 33 10 4
205 1 67 1 73 3 85 3 881 4 94 6 106 6 112 8 124 8 17 10 23 11 34 11 4
216 2 61 2 74 4 86 4 882 5 95 7 107 7 113 9 125 9 11 11 24 12 35 12 4
227 3 62 3 75 5 87 5 883 6 96 8 101 8 114 10 126 10 12 12 25 13 36 13 4
231 4 63 4 76 6 81 6 884 7 97 9 102 9 115 11 127 11 13 13 26 14 37 14 4
242 5 64 5 77 7 82 7 885 8 91 10 103 10 116 12 121 12 14 14 27 15 31 15 4
253 6 65 6 71 8 83 8 886 9 92 11 104 11 117 13 122 13 15 15 21 1 32 1 4
264 7 66 7 72 9 84 9 887 10 93 12 105 12 111 14 123 14 16 1 22 2 33 2 4
275 8 67 8 73 10 85 10 881 11 94 13 106 13 112 15 124 15 17 2 23 3 34 3 4
286 9 61 9 74 11 86 11 882 12 95 14 107 14 113 1 125 1 11 3 24 4 35 4 4
297 10 62 10 75 12 87 12 883 13 96 15 101 15 114 2 126 2 12 4 25 5 36 5 4
301 11 63 11 76 13 81 13 884 14 97 1 102 1 115 3 127 3 13 5 2       7 6 4
31       4 12 7       2 14 885 15 9       3 2 11       1 4 14 6 2       1 7 4
= วันทั้ง 7 ในสัปดาห์ คือ อาทิตย์ (1), จันทร์ (2), อังคาร (3), พุธ (4), พฤหัสบดี (5), ศุกร์ (6), เสาร์ (7)   = ขึ้น-ค่ำ   = แรม-ค่ำ   = เดือนไทย ใน 1 ปีมี 12- 13 เดือน คือ เดือนอ้าย (1), เดือนยี่ (2), เดือนสาม (3), เดือนสี่ (4), เดือนห้า (5), เดือนหก (6), เดือนเจ็ด (7), เดือนแปด (8), เดือนแปดหลัง (88), เดือนเก้า (9), เดือนสิบ (10), เดือนสิบเอ็ด (11), เดือนสิบสอง (12)

ความหมายของคำในปฏิทิน

 • ปกติมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เป็นปกติ 12 เดือน คือไม่มีเดือนแปดสองหน
 • ปกติวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 เป็นปกติ คือมี 29 วัน
 • อธิกมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่มีเดือนแปดสองหน คือมีเดือนแปด (88) เพิ่มมาอีก 1 เดือน รวมเป็น 13 เดือน เป็นการทดให้เดือนทางจันทรคติกับสุริยคติมีความสมดุลกัน
 • อธิกวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 ซึ่งเป็นเดือนขาด มีวันเพิ่มอีก 1 วัน เป็น 30 วัน คือมีข้างขึ้น 15 วัน และข้างแรม 15 วัน
 • อธิกสุรทิน หมายถึง ปีทางสุริยคติ ที่เพิ่มวันในเดือนกุมภาพันธ์อีก 1 วัน เป็น 29 วัน
 • กาลโยคประจำปีเถาะ (เมษายน 2566 - มีนาคม 2567)

  วาร (วัน) กาลโยค
  วันธงชัย วันเสาร์ (๗)
  วันอธิบดี วันพุธ (๔)
  วันอุบาทว์ วันศุกร์ (๖)
  วันโลกาวินาศ วันศุกร์ (๖)
  ยาม (เวลา) กาลโยค
  ยามธงชัย เวลา 12.01น. - 13.30น. และ 00.01น. - 01.30น. (๕)
  ยามอธิบดี เวลา 12.01น. - 13.30น. และ 00.01น. - 01.30น. (๕)
  ยามอุบาทว์ เวลา 10.31น. - 12.00น. และ 22.31น. - 24.00น. (๔)
  ยามโลกาวินาศ เวลา 06.01น. - 07.30น. และ 18.01น. - 19.30น. (๑)

  ความหมายตามคัมภีร์กาลโยค

 • ธงชัย หมายถึง ชัยชนะ
 • อธิบดี หมายถึง ความเป็นใหญ่
 • อุบาทว์ หมายถึง อัปมงคล ชั่วร้าย
 • โลกาวินาศ หมายถึง อันตราย ความสูญสิ้น
 • ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะพยายามหลีกเลี่ยง อุบาทว์ โลกาวินาศ และจะพยายามหา ธงชัย อธิบดี ให้ได้มากที่สุด เพราะธงชัย และอธิบดี ให้ความหมายในทางดี แต่อุบาทว์ และโลกาวินาศ ให้ความหมายในทางเลวร้าย
  ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกาลโยคเพิ่มเติม และค้นหาว่าช่วงเวลาใดดี ช่วงเวลาใดร้าย วัน ยาม ฤกษ์ ราศี ดิถี ที่เป็นธงชัย อธิบดี อุบาทว์ และโลกาวินาศของแต่ละปีได้จาก ตำราดูกาลโยคประจำปี
  ลงทะเบียนสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิ์ดูดวงฟรีตลอดปี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะสมาชิกเช่นคุณเท่านั้น
  สมัครสมาชิก ThaiORC.com
  1900-111-119  ดูดวงส่วนตัวกับนักพยากรณ์ระดับมืออาชีพ คุยสดกับหมอดูดัง ถามตอบได้ทุกปัญหา ทั้งเรื่องความรัก การงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ
  1900-111-157  เบอร์เดียวที่อาจทำให้คุณมีโชค รวยแบบไม่ทันตั้งตัว รวมเลขเด็ดมหาเศรษฐีงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2566
  ดูดวงออนไลน์
  พิสูจน์ความแม่นยำของคำทำนายด้วยตัวท่านเอง กับสุดยอดตำราพยากรณ์มากมายที่ไทยโออาร์ซีดอทคอม
  โอเรกุรัม ทำนายไพ่ยิปซี ทำนายฝัน
  เสี่ยงเซียมซี ทำนายชื่อ ทำนายพระเคราะห์
  นับอายุอัฏฐเคราะห์ ทำนายเนื้อคู่ ทำนายเศษฯ
  ดูองค์กำเนิดหญิง ดวงสมพงษ์ธาตุ โชคชะตาฉัตรสามชั้น
  ดูองค์กำเนิดชาย ดวงสมพงษ์คู่ โชคชะตามโนมัย
  เทพจรประจำกาย โชคเคราะห์ประจำปี โชคชะตาสิบสองราศี
  ฤกษ์เดินเรือ นับยามสามตา ทำนายกราฟชีวิต
  ดูดวงทางโทรศัพท์กับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน พบนักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ที่คุณเชื่อถือ มาดูดวงสดแบบส่วนตัวให้คุณทั้งเรื่องความรัก เนื้อคู่ การงาน และการเงิน
  Social Network
   ติดตามเราบน facebook
   ติดตามเราผ่าน Twitter
  ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก ดูชื่อมงคล ชื่อเสริมดวงตามวันเกิด
  ดูดวงหน้าแรก | ดูดวงรายวัน | ดูฤกษ์ยาม | นิมิตเคล็ดลาง | ฮวงจุ้ย | โหงวเฮ้ง | ตั้งชื่อลูก | อ่านใจทายนิสัย | ปฏิทิน 100 ปี | คาถาเสริมสิริมงคล | หวย เลขเด็ด
  Copyright © 2008-2023 ThaiORC.com | ThaiORACLE.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net