ThaiORC.com ดูดวงออนไลน์
ดูดวงหน้าแรก  |  สร้างโฮมเพจส่วนตัว  |  เพิ่มในรายการโปรด  |  สมาชิกลงชื่อ : เข้าสู่ระบบ  |  หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก?  ลงทะเบียน
ดูดวง ทำนายชะตาชีวิตดูดวง ทำนายชะตาชีวิต  ดูฤกษ์ยาม   ดูดวงออนไลน์ตำราพยากรณ์ทั้งหมด  เสี่ยงเซียมซี   ทำนายไพ่   ทำนายฝัน   นิมิตเคล็ดลาง   ฮวงจุ้ย   โหงวเฮ้ง   ตั้งชื่อ ปรับแก้ชื่อ   ปฎิทิน 100 ปี   หวย เลขเด็ด
   
 

ปฏิทินจันทรคติไทย ปีมะเมีย (เมษายน 2557 - มีนาคม 2558)

ฉศก ปกติมาส อธิกวาร ปกติสุรทิน

พุทธศักราช (พ.ศ.) 2557  คริสตศักราช (ค.ศ.) 2014  มหาศักราช (ม.ศ.) 1935  จุลศักราช (จ.ศ.) 1376  รัตนโกสนทรศก (ร.ศ.) 233 ปฏิทินปีก่อนหน้า ปฏิทินปีถัดไป
ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ
วาร (วัน)1274ยาม (เวลา)3428
อาทิจวาร
(วันอาทิตย์)
จันทรวาร
(วันจันทร์)
โสรวาร
(วันเสาร์)
วุธวาร
(วันพุธ)
(09.01น. - 10.30น.
21.01น. - 22.30น.)
(10.31น. - 12.00น.
22.31น. - 24.00น.)
(07.31น. - 09.00น.
19.31น. - 21.00น.)
(16.31น. - 18.00น.
04.31น. - 06.00น.)
วันที่เมษายน
2557
พฤษภาคม
2557
มิถุนายน
2557
กรกฎาคม
2557
สิงหาคม
2557
กันยายน
2557
ตุลาคม
2557
พฤศจิกายน
2557
ธันวาคม
2557
มกราคม
2558
กุมภาพันธ์
2558
มีนาคม
2558
ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร
13 2 55 3 61 4 73 4 86 5 92 7 104 7 117 9 122 9 15 11 21 12 31 11 4
24 3 56 4 62 5 74 5 87 6 93 8 105 8 111 10 123 10 16 12 22 13 32 12 4
35 4 57 5 63 6 75 6 81 7 94 9 106 9 112 11 124 11 17 13 23 14 33 13 4
46 5 51 6 64 7 76 7 82 8 95 10 107 10 113 12 125 12 11 14 24 15 34 14 4
57 6 52 7 65 8 77 8 83 9 96 11 101 11 114 13 126 13 12 15 25 1 35 15 4
61 7 53 8 66 9 71 9 84 10 97 12 102 12 115 14 127 14 13 1 26 2 36 1 4
72 8 54 9 67 10 72 10 85 11 91 13 103 13 116 15 121 15 14 2 27 3 37 2 4
83 9 55 10 61 11 73 11 86 12 92 14 104 14 117 1 122 1 15 3 21 4 31 3 4
94 10 56 11 62 12 74 12 87 13 93 15 105 15 111 2 123 2 16 4 22 5 32 4 4
105 11 57 12 63 13 75 13 81 14 94 1 106 1 112 3 124 3 17 5 23 6 33 5 4
116 12 51 13 64 14 76 14 82 15 95 2 107 2 113 4 125 4 11 6 24 7 34 6 4
127 13 52 14 65 15 77 15 83 1 96 3 101 3 114 5 126 5 12 7 25 8 35 7 4
131 14 53 15 66 1 71 1 84 2 97 4 102 4 115 6 127 6 13 8 26 9 36 8 4
142 15 54 1 67 2 72 2 85 3 91 5 103 5 116 7 121 7 14 9 27 10 37 9 4
153 1 55 2 61 3 73 3 86 4 92 6 104 6 117 8 122 8 15 10 21 11 31 10 4
164 2 56 3 62 4 74 4 87 5 93 7 105 7 111 9 123 9 16 11 22 12 32 11 4
175 3 57 4 63 5 75 5 81 6 94 8 106 8 112 10 124 10 17 12 23 13 33 12 4
186 4 51 5 64 6 76 6 82 7 95 9 107 9 113 11 125 11 11 13 24 14 34 13 4
197 5 52 6 65 7 77 7 83 8 96 10 101 10 114 12 126 12 12 14 25 1 45 14 4
201 6 53 7 66 8 71 8 84 9 97 11 102 11 115 13 127 13 13 15 26 2 46 15 4
212 7 54 8 67 9 72 9 85 10 91 12 103 12 116 14 121 14 14 1 37 3 47 1 5
223 8 55 9 61 10 73 10 86 11 92 13 104 13 117 15 122 1 25 2 31 4 41 2 5
234 9 56 10 62 11 74 11 87 12 93 14 105 14 111 1 13 2 26 3 32 5 42 3 5
245 10 57 11 63 12 75 12 81 13 94 15 106 1 122 2 14 3 27 4 33 6 43 4 5
256 11 51 12 64 13 76 13 82 14 95 1 117 2 123 3 15 4 21 5 34 7 44 5 5
267 12 52 13 65 14 77 14 83 1 106 2 111 3 124 4 16 5 22 6 35 8 45 6 5
271 13 53 14 66 15 71 15 84 2 107 3 112 4 125 5 17 6 23 7 36 9 46 7 5
282 14 54 15 67 1 82 1 95 3 101 4 113 5 126 6 11 7 24 8 37 10 47 8 5
293 1 65 1 71 2 83 2 96 4 102 5 114 6 127 7 12 8 25 9 3       1 9 5
304 2 66 2 72 3 84 3 97 5 103 6 115 7 121 8 13 9 26 10 3       2 10 5
31       7 3 7       5 4 91 6 10       6 8 12       4 10 27 11 3       3 11 5
= วันทั้ง 7 ในสัปดาห์ คือ อาทิตย์ (1), จันทร์ (2), อังคาร (3), พุธ (4), พฤหัสบดี (5), ศุกร์ (6), เสาร์ (7)   = ขึ้น-ค่ำ   = แรม-ค่ำ   = เดือนไทย ใน 1 ปีมี 12- 13 เดือน คือ เดือนอ้าย (1), เดือนยี่ (2), เดือนสาม (3), เดือนสี่ (4), เดือนห้า (5), เดือนหก (6), เดือนเจ็ด (7), เดือนแปด (8), เดือนแปดหลัง (88), เดือนเก้า (9), เดือนสิบ (10), เดือนสิบเอ็ด (11), เดือนสิบสอง (12)

ความหมายของคำในปฏิทิน

 • ปกติมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เป็นปกติ 12 เดือน คือไม่มีเดือนแปดสองหน
 • ปกติวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 เป็นปกติ คือมี 29 วัน
 • อธิกมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่มีเดือนแปดสองหน คือมีเดือนแปด (88) เพิ่มมาอีก 1 เดือน รวมเป็น 13 เดือน เป็นการทดให้เดือนทางจันทรคติกับสุริยคติมีความสมดุลกัน
 • อธิกวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 ซึ่งเป็นเดือนขาด มีวันเพิ่มอีก 1 วัน เป็น 30 วัน คือมีข้างขึ้น 15 วัน และข้างแรม 15 วัน
 • อธิกสุรทิน หมายถึง ปีทางสุริยคติ ที่เพิ่มวันในเดือนกุมภาพันธ์อีก 1 วัน เป็น 29 วัน
 • กาลโยคประจำปีมะเมีย (เมษายน 2557 - มีนาคม 2558)

  วาร (วัน) กาลโยค
  วันธงชัย วันอาทิตย์ (๑)
  วันอธิบดี วันจันทร์ (๒)
  วันอุบาทว์ วันเสาร์ (๗)
  วันโลกาวินาศ วันพุธ (๔)
  ยาม (เวลา) กาลโยค
  ยามธงชัย เวลา 09.01น. - 10.30น. และ 21.01น. - 22.30น. (๓)
  ยามอธิบดี เวลา 10.31น. - 12.00น. และ 22.31น. - 24.00น. (๔)
  ยามอุบาทว์ เวลา 07.31น. - 09.00น. และ 19.31น. - 21.00น. (๒)
  ยามโลกาวินาศ เวลา 16.31น. - 18.00น. และ 04.31น. - 06.00น. (๘)

  ความหมายตามคัมภีร์กาลโยค

 • ธงชัย หมายถึง ชัยชนะ
 • อธิบดี หมายถึง ความเป็นใหญ่
 • อุบาทว์ หมายถึง อัปมงคล ชั่วร้าย
 • โลกาวินาศ หมายถึง อันตราย ความสูญสิ้น
 • ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะพยายามหลีกเลี่ยง อุบาทว์ โลกาวินาศ และจะพยายามหา ธงชัย อธิบดี ให้ได้มากที่สุด เพราะธงชัย และอธิบดี ให้ความหมายในทางดี แต่อุบาทว์ และโลกาวินาศ ให้ความหมายในทางเลวร้าย
  ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกาลโยคเพิ่มเติม และค้นหาว่าช่วงเวลาใดดี ช่วงเวลาใดร้าย วัน ยาม ฤกษ์ ราศี ดิถี ที่เป็นธงชัย อธิบดี อุบาทว์ และโลกาวินาศของแต่ละปีได้จาก ตำราดูกาลโยคประจำปี
  1900-111-119  ดูดวงส่วนตัวกับนักพยากรณ์ระดับมืออาชีพ คุยสดกับหมอดูดัง ถามตอบได้ทุกปัญหา ทั้งเรื่องความรัก เนื้อคู่ การงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ
  1900-111-157  เบอร์เดียวที่อาจทำให้คุณมีโชค รวยแบบไม่ทันตั้งตัว รวมเลขเด็ดมหาเศรษฐีงวดวันที่ 16 เมษายน 2557
  ดูดวงออนไลน์
  พิสูจน์ความแม่นยำของคำทำนายด้วยตัวท่านเอง กับสุดยอดตำราพยากรณ์มากมายที่นี่ ThaiORC.com
  เสี่ยงเซียมซีดูนิมิตเคล็ดลาง ความเชื่อ
  โอเรกุรัม ทำนายไพ่ยิปซี ทำนายฝัน
  เสี่ยงเซียมซี ทำนายชื่อ ทำนายพระเคราะห์
  นับอายุอัฏฐเคราะห์ ทำนายเนื้อคู่ ทำนายเศษฯ
  ดูองค์กำเนิดหญิง ดวงสมพงษ์ธาตุ โชคชะตาฉัตรสามชั้น
  ดูองค์กำเนิดชาย ดวงสมพงษ์คู่ โชคชะตามโนมัย
  เทพจรประจำกาย โชคเคราะห์ประจำปี โชคชะตาสิบสองราศี
  ฤกษ์เดินเรือ นับยามสามตา ทำนายกราฟชีวิต
  ดูดวงทางโทรศัพท์กับสุดยอดนักพยากรณ์กว่า 200 ท่าน พบนักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ที่คุณเชื่อถือ มาดูดวงสดแบบส่วนตัวให้คุณทั้งเรื่องความรัก เนื้อคู่ การงาน และการเงิน
  เกร็ดความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์
  Social Network
   ติดตามเราบน facebook
   ติดตามเราผ่าน Twitter
  ดูดวงหน้าแรก | ดูดวงรายวัน | ดูฤกษ์ยาม | นิมิตเคล็ดลาง | ฮวงจุ้ย | โหงวเฮ้ง | ตั้งชื่อลูก | อ่านใจทายนิสัย | ปฏิทิน 100 ปี | คาถาเสริมสิริมงคล | หวย เลขเด็ด
  Copyright © 2008-2012 ThaiORC.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net  สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 3849900086616